Były pracownik przejmuje klientów – jaka jest odpowiedzialność pracownika i możliwości dochodzenia roszczeń przez pracodawcę?

Pracownicy bardzo często całościowo podchodzą do swoich klientów w firmie. Bezpośredni kontakt z klientem i świetnie wykonywana praca może powodować bliskie relacje biznesowe. W tym momencie powstaje ryzyko, że pracownik będzie chciał przejść "na swoje" i zabrać ze sobą klienta. Przejęcie klienta byłego pracodawcy nie jest ogłaszane głośno, a wszystko dzieje się po cichu i za zamkniętymi drzwiami. Jak sobie radzić, gdy były pracownik przejmuje klientów? Jaka jest odpowiedzialność pracownika i możliwości dochodzenia roszczeń przez pracodawcę? Jest kilka możliwości, o których warto pamiętać już podczas podpisywania umowy z pracownikiem.
Były pracownik przejmuje klientów

Jak odbywa się przejęcie klientów przez byłego pracownika?

Przedsiębiorca w pewnym momencie rozwoju swojej firmy musi zatrudnić dodatkowych pracowników do swojego firmy. Przedsiębiorstwo może jednak trafić na nieuczciwego pracownika, który po cichu będzie chciał otworzyć własny biznes i przejąć klientów. Jak odbywa się przejęcie klientów przez byłego pracownika? Zjawisko bardzo często ma swój początek, gdy pracownik związany jest jeszcze umową ze swoim pracodawcą. W tym momencie, rozpoczyna się nakłanianie klientów do przejścia do nowej firmy pracownika. Pracownik w tym momencie może narazić pracodawcę na szkodę, a także duże straty finansowe. Wszystko dzieje się po cichu, bez jakiejkolwiek wiedzy byłego pracodawcy, przez co bardzo trudno jest udowodnić, że pracownik dopuszcza się czynu nieuczciwego.

Jak zabezpieczyć swoją bazę klientów przed byłym pracownikiem?

Istnieje kilka dobrych sposobów, aby zabezpieczyć się przed taką sytuacją, która z całą pewnością przyniesie poważną szkodę przedsiębiorcy. Jak zabezpieczyć swoją bazę klientów przed byłym pracownikiem? Najprostszym rozwiązaniem będzie zawarcie umowy o zakazie konkurencji. W tym przypadku warto dodać, że nie jest to wcale tak łatwa umowa do skonstruowania, dlatego warto przygotować ją przy pomocy z osobą o dużej wiedzy w zakresie prawa pracy. Umowa może mieć dwa rodzaje: umowa o zakazie konkurencji podczas trwania umowy i umowa o zakazie konkurencji po ustaniu umowy. Podpisanie takiej umowy może być bardzo trudne, ponieważ może ona chronić nasze przedsiębiorstwo przed konkurencyjnymi zabiegami i nie pozwoli ujawniać ważnych danych poufnych, lecz z drugiej strony może ona powodować odmienne skutki prawne. Przedsiębiorca musi być świadomy, że będzie miała ona inne zastosowanie do pracownika z umową o pracę (kodeks pracy), pracownika z umową zlecenie (kodeks cywilny), a jeszcze inne w przypadku współpracy na zasadzie B2B. Jeśli byli pracownicy będą naruszać warunki umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, można dochodzić swoich racji i otrzymać odszkodowanie. Nie możemy zapominać, że jest dość trudno wykazać naruszenie i czyn nieuczciwej konkurencji.

Umowa o zakazie konkurencji w umowie o pracę i B2B – czy uczciwy pracownik jeszcze istnieje?

Warto stworzyć dwie osobne umowy, jeśli posiadamy partnerów w oparciu o różne formy zatrudnienia. Jak wygląda sytuacja, w przypadku umowy o zakazie konkurencji w umowie o pracę i B2B? Czy uczciwy pracownik jeszcze istnieje? W przypadku B2B, sytuacja jest zdecydowanie prostsza i można w niej zawrzeć zapisek o zakazie konkurencji w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustąpieniu. Treść i cel takiej umowy nie może sprzeciwiać się zasadom współżycia społecznego, a także jego właściwości (naturze). Dużym plusem będzie automatyczne odszkodowanie dla osób, które będą świadczyć usługi w takiej formie po ustaniu umowy. Sytuacja wygląda o wiele gorzej w przypadku umowy o pracę (dla przedsiębiorcy). W tym przypadku, zastosowanie mają przepisy kodeksu pracy, który opisał całą sytuację dość szczegółowo. Zakaz konkurencji podczas trwania umowy jest bardzo łatwy do wyegzekwowania od pracownika, lecz gdy chcemy się zabezpieczyć po wygaśnięciu umowy, będziemy musieli płacić byłemu pracownikowi odszkodowanie w wysokości 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika podczas trwania umowy. Mogą to być niezwykle wysokie koszty, jeśli pracownik zarabiał duże pieniądze.

Co, gdy zapomnieliśmy podpisać umowy o zakazie konkurencji z byłym pracownikiem?

Wśród wielu przedsiębiorców, sytuacja wydaje się być z góry przegrana. Co, gdy zapomnieliśmy podpisać umowy o zakazie konkurencji z byłym pracownikiem? Jeżeli przejęcie klientów ma na celu wyrządzenie szkody przedsiębiorcy, można zaklasyfikować je jako czyn nieuczciwej konkurencji (może to być nakłanianie klientów do niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy). Poszkodowany przedsiębiorca może żądać zaniechania niedozwolonych działań i usunięcia ich skutków. Możliwe jest również naprawienie wyrządzonej szkody, ale także wydania bezpodstawnie uzyskanych treści. Kolejnym krokiem może być zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny. Swoich roszczeń przedsiębiorca może dochodzić na dwojaki sposób: ze względu na wymiar kontraktowy (umowa o zakazie konkurencji), ale także wymiar ustawowy (ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Sytuacja nie jest zbyt łatwa, lecz warto dbać o swój interes i chronić go przed nielojalnymi pracownikami.

Zobacz jak możemy Ci pomóc przy rejestracji spółki lub założeniu fundacji.