Jak sprawdzić znak towarowy produktu?

sprawdzenie znaku towarowego

Znak towarowy jest oznaczeniem, dzięki któremu możliwe jest identyfikowanie produktów lub usług z konkretnym przedsiębiorstwem. Musi być ono dostępne w rejestrze znaków towarowych. Wśród wielu możliwości, najczęstszymi oznaczeniami są: nazwa firmy, logo firmy lub grafika kojarzona z firmą. Na stronie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej można znaleźć znaki zarejestrowane w Polsce, zaś pozostałe znaki odnaleźć można w bazie znaków Unii Europejskiej oraz w bazie znaków międzynarodowych. Odrzucenie wniosku o rejestrację znaku towarowego często jest spowodowane tym, że identyczny lub podobny znak jest już w bazie danych. Analogicznie sprawa wygląda z nazwą firmy – ją też można zweryfikować na stronie internetowej UP RP, korzystając ze specjalnej wyszukiwarki.

Ile kosztuje opatentowanie pomysłu? Sprawdź jak zarejestrować wynalazek lub znak towarowy?

opatentowanie pomysłu

W przypadku rejestracji wynalazków i wzorów użytkowych, jednorazowa opłata zgłoszeniowa to 550 zł. Więcej niż dwa wynalazki oznaczają koszt o połowę wyższy. Dodatkowe koszty pojawiają się wtedy, gdy zgłoszenie ma ponad 20 stron – każda kolejna kosztuje 25 złotych. Nieco tańsze jest zgłoszenie wzoru przemysłowego (300 zł) czy topografii układu scalonego (250 zł). Dla wynalazku ochrona ważna jest przez 20, a dla wzoru użytkowego 10 lat. Opłata za pierwsze 3 lata ochrony wynosi 480 zł (wynalazki) lub 250 zł (wzory użytkowe). Ochrona na wzór przemysłowy trwa 25 lat. Koszt pierwszych pięciu wynosi 150 zł. Na topografię układu scalonego 10 lat, a opłata za pięć pierwszych to 550 zł. Przy zgłoszeniu do UP, płaci się 450 zł za jedną klasę towarową. Za kolejne należy dopłacić po 120 zł. Zgłoszenie oznaczenia geograficznego kosztuje 300 zł. Ochrona znaku towarowego trwa 10 lat.

Jak zarejestrować znak towarowy?

jak zarejestrowac znak towarowy

By zarejestrować znak towarowy, należy złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Patentowym. Przy zgłoszeniu znaku towarowego konieczne jest uiszczenie jednorazowej opłaty w wysokości 450 zł za jedną klasę towarową. Przy każdej następnej należy dopłacić 120 zł. W okresie do dwóch miesięcy zgłoszenie zostaje ujawnione w bazie dla znaków towarowych, a następnie opublikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego. Po publikacji jest czas na zgłoszenie przez osoby trzecie ewentualnych zastrzeżeń odnośnie znaku – okres ten wynosi 3 miesiące. Ostatnim etapem procesu jest udzielenie decyzji o przyznaniu lub odmowie udzielenia prawa ochronnego. Każda decyzja zostaje opublikowana w Wiadomościach Urzędu Patentowego. Ochrona znaku towarowego nie jest bezterminowa – trwa 10 lat od momentu zgłoszenia.

Zastrzeżenie nazwy i logo firmy – dlaczego warto?

ochrona logo

Po zarejestrowaniu nazwy czy logo firmy, uzyskuje się wyłączne prawo do posługiwania się tym znakiem. To potężne narzędzie w walce z nieuczciwą konkurencją – jeśli ktoś naruszy prawa do chronionego znaku, poniesie prawne konsekwencje. Zastrzeżona marka oznacza większy prestiż przedsiębiorstwa, budzi zaufanie i pomaga budować wizerunek. Znak towarowy należy zgłosić do Urzędu Patentowego, po uprzednim sprawdzeniu, czy nie narusza on praw osób trzecich. Złożenie takiego wniosku wiąże się z koniecznością uiszczenia jednorazowej opłaty zgłoszeniowej (450 zł w przypadku jednej klasy towarowej). Jeśli procedura zakończy się powodzeniem, otrzymuje się prawo do wyłączności. Konieczne będzie też zapłacenie, za trwający 10 lat okres ochronny (400 zł za każdą klasę towarową).

Czym jest utwór modowy? Czy produkt modowy może podlegać ochronie prawnoautorskiej?

utwór modowy

Utwór stanowi rezultat intelektualnej pracy człowieka, który wywołuje wiele kontrowersji. Konkretny ubiór może być utworem w rozumieniu prawa autorskiego i tak samo jak w przypadku innych dziedzin, również w modzie znajdujemy przykłady utworów. Utworami w dziedzinie mody mogą być np. desenie materiału, torebki, biżuteria, kostiumy teatralne. Pomimo, iż wiele kategorii możemy uznać za utwór prawnoautorski, to zdecydowanie trudniej będzie uznać za niego zwykły T-shirt, bez szczególnych elementów lub oryginalnego wzoru, a zdecydowanie prościej suknię haute couture, stworzoną na zamówienie. Ochrona na gruncie prawa autorskiego powstaje w chwili stworzenia utworu. Nie ma konieczności dokonywania żadnych formalności i ponoszenia dodatkowych kosztów.

Znaki towarowe powszechnie znane, czyli co o znakach towarowych wiedzieć należy

popularne znaki towarowe

Aby można było zakwalifikować dany znak towarowy do powszechnie znanego konieczna jest jego znajomość przez minimum 50% potencjalnych odbiorców. Często termin znaku powszechnie znanego jest porównywany lub stosowany zamiennie do renomowanego znaku towarowego. Zasadniczą różnicą pomiędzy nimi jest konieczność rejestracji renomowanego znaku towarowego oraz wymóg rozpoznawalności znaku powszechnego, który jest wyższy niż przy znakach renomowanych. Przed rejestracją powinno się zwrócić szczególną uwagę na weryfikację oraz powierzyć ją doświadczonemu podmiotowi. Zaniechanie jej zlecenia, a potem rejestracji znaku towarowego przez specjalistów może skutkować sporymi stratami materialnymi w przyszłości.