Klauzule niedozwolone w regulaminie sklepu internetowego

klauzula niedozwolona

Prowadzenie internetowego sklepu wymaga stworzenia regulaminu sklepu i jest to obligatoryjne (ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Jeśli sklep internetowy zawrze w swoim regulaminie klauzule niezgodne z prawem, klauzule te nie będą mogły być egzekwowane. Oznacza to, że sklep internetowy nie będzie mógł się na nie powołać, jeśli będzie próbował je wyegzekwować od klienta. Co więcej, klauzule niedozwolone w regulaminie sklepu mogą być również obciążające finansowo, ponieważ mogą skończyć się karą dla przedsiębiorstwa e-commerce.

Co to jest nierejestrowana działalność gospodarcza?

nierejestrowana działalność gospodarcza

Firma niezarejestrowana to firma, która nie została zarejestrowana przez żaden Sąd czy Urząd. Oznacza to, że nie ma ona w zasadzie żadnego statusu prawnego. W większości krajów firmy niezarejestrowane nie mogą prowadzić działalności. Inaczej jest jednak w Polsce! Co to jest nierejestrowana działalność gospodarcza? Do kiedy można ją prowadzić, a kiedy wymagana jest rejestracja działalności i wypełnienie wniosku CEIDG?