Własność intelektualna – czym jest i dlaczego warto ją chronić?

czym jest własność intelektualna

Własność intelektualna to rodzaj własności, której przedmiot obejmuje niematerialne wytwory ludzkiego umysłu, takie jak wynalazki, projekty i dzieła artystyczne. Zazwyczaj uważa się, że każda oryginalna twórczość, która ma wartość handlową jest własnością intelektualną. Czym jest i dlaczego warto ją chronić? Ochrona naszej pracy twórczej może przynieść nam spore korzyści finansowe. Ochrona własności intelektualnej pozwala nam również zabezpieczyć się w sytuacji, gdy ktoś będzie chciał naruszyć nasze prawa autorskie.

Czym jest utwór modowy? Czy produkt modowy może podlegać ochronie prawnoautorskiej?

utwór modowy

Utwór stanowi rezultat intelektualnej pracy człowieka, który wywołuje wiele kontrowersji. Konkretny ubiór może być utworem w rozumieniu prawa autorskiego i tak samo jak w przypadku innych dziedzin, również w modzie znajdujemy przykłady utworów. Utworami w dziedzinie mody mogą być np. desenie materiału, torebki, biżuteria, kostiumy teatralne. Pomimo, iż wiele kategorii możemy uznać za utwór prawnoautorski, to zdecydowanie trudniej będzie uznać za niego zwykły T-shirt, bez szczególnych elementów lub oryginalnego wzoru, a zdecydowanie prościej suknię haute couture, stworzoną na zamówienie. Ochrona na gruncie prawa autorskiego powstaje w chwili stworzenia utworu. Nie ma konieczności dokonywania żadnych formalności i ponoszenia dodatkowych kosztów.

Czy RODO dotyczy też branży modowej?

rodo a moda

Nie ma ściśle określonych sektorów, w których obowiązuje RODO. Każdy, nawet jednoosobowy przedsiębiorca, wykonujący działalność gospodarczą na bardzo małą skalę, który przetwarza i wykorzystuje dane przekazane mu przez osoby fizyczne w celu wykonywania przez niego działalności gospodarczej, jest obowiązany wdrożyć w swojej firmie i przestrzegać zasad RODO. Dotyczy więc twórców ze świata mody, bowiem nowe unijne Rozporządzenie, za dane osobowe uznaje również informację, określającą fizyczną, fizjologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Informacje przekazywane projektantom mody, wykonującym zlecenia na indywidualne zamówienia klienta, niewątpliwe powyższe dane zawierają, przez co powinny być szczególnie chronione.

Jak zabezpieczyć swoją markę modową?

zabezpieczenie marki modowej

Najczęstszym narzędziem jest ochrona na gruncie prawa autorskiego. Prawo ochronne na znak towarowy daje monopol na używanie oznaczenia na danym obszarze oraz dla konkretnych towarów i usług. Inne podmioty nie będą mogły działać pod taką samą lub podobną marką. W chwili uzyskania prawa ochronnego na dany znak towarowy, producenci nie muszą obawiać się, że jakikolwiek podmiot będzie się pod nich „podszywał”. Kolejną z zalet rejestracji znaku towarowego jest możliwość udzielania płatnych licencji na posługiwanie się naszym znakiem towarowym. W celu kompleksowej ochrony swojego wzornictwa oraz zabezpieczenia się przed ewentualnym plagiatem każdy projektant, jeszcze przed pierwszym upublicznieniem swojej kolekcji, powinien też zarejestrować swój wzór przemysłowy.