Czy RODO dotyczy też branży modowej?

rodo a moda

Nie ma ściśle określonych sektorów, w których obowiązuje RODO. Każdy, nawet jednoosobowy przedsiębiorca, wykonujący działalność gospodarczą na bardzo małą skalę, który przetwarza i wykorzystuje dane przekazane mu przez osoby fizyczne w celu wykonywania przez niego działalności gospodarczej, jest obowiązany wdrożyć w swojej firmie i przestrzegać zasad RODO. Dotyczy więc twórców ze świata mody, bowiem nowe unijne Rozporządzenie, za dane osobowe uznaje również informację, określającą fizyczną, fizjologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Informacje przekazywane projektantom mody, wykonującym zlecenia na indywidualne zamówienia klienta, niewątpliwe powyższe dane zawierają, przez co powinny być szczególnie chronione.