Umowa licencyjna do korzystania ze wzoru przemysłowego

Umowa licencyjna do korzystania ze wzoru przemysłowego

Własność przemysłowa jest niezwykle ważna w dzisiejszym biznesie. Sukces jednej firmy bardzo często wiążę się z ogromnymi pieniędzmi. Inne firmy bardzo często chcą wykorzystać sytuację i sprzedawać produkty bardzo podobne, do tych które odniosły sukces. W tym celu stosuje się prawo własności przemysłowej. Wygląd danego wzoru można zastrzec w Urzędzie Patentowym. Prawo ochronne pozwoli na korzystanie z wynalazku w pełni, a co za tym idzie czerpać duże zyski dla własnego przedsiębiorstwa. Umowa licencyjna do korzystania ze wzoru przemysłowego powinna być przygotowana w prawidłowy sposób. W końcu chcemy udzielić licencji na korzystanie z naszego pomysłu, a przy tym zarabiać odpowiednie pieniądze, które z całą pewnością nam się należą.

Klasyfikacja lokarneńska – czym jest i czemu służy?

Klasyfikacja lokarneńska

Polska to kraj w Unii Europejskiej, w którym rocznie rejestrowanych jest najwięcej wzorów przemysłowych. Klasyfikacja lokarneńska jest międzynarodowym systemem stosowanym do klasyfikacji produktów i usług dla celów rejestracji znaków towarowych. Opiera się on na liście 32 klas towarów i 219 podklas, ustanowionej na mocy Porozumienia z Locarno. Celem tego porozumienia jest zapewnienie, że systemy rejestracji znaków towarowych w różnych krajach są podobne, tak aby właściciele znaków towarowych mogli łatwo chronić swoje znaki w wielu krajach. Pomaga to w promowaniu międzynarodowego handlu i wymiany handlowej. System klasyfikacji lokarneńskiej jest prowadzony przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) i jest regularnie aktualizowany, aby odzwierciedlić zmiany w technologii i trendach konsumenckich.

Własność intelektualna – czym jest i dlaczego warto ją chronić?

czym jest własność intelektualna

Własność intelektualna to rodzaj własności, której przedmiot obejmuje niematerialne wytwory ludzkiego umysłu, takie jak wynalazki, projekty i dzieła artystyczne. Zazwyczaj uważa się, że każda oryginalna twórczość, która ma wartość handlową jest własnością intelektualną. Czym jest i dlaczego warto ją chronić? Ochrona naszej pracy twórczej może przynieść nam spore korzyści finansowe. Ochrona własności intelektualnej pozwala nam również zabezpieczyć się w sytuacji, gdy ktoś będzie chciał naruszyć nasze prawa autorskie.

Wzór przemysłowy – o czym warto wiedzieć przy rejestracji?

czym jest wzór przemysłowy

Prawo ochronne jest niesamowicie ważne podczas tworzenia nowych wynalazków, sztuki, a także wzorów przemysłowych. O czym warto wiedzieć przy rejestracji? Wzór przemysłowy podlega prawie z rejestracji i chroni zewnętrzny wygląd danego produktu. Rejestracja wzoru w Urzędzie Patentowym jest bardzo ważna, aby posiadać pełne prawa do nowego i oryginalnego rozwiązania technologicznego.

Zgłoszenie patentowe – o czym warto pamiętać?

zgłoszenie patentowe

Najczęstszym rozwiązaniem przy zgłoszeniu patentowym jest skorzystanie ze wsparcia profesjonalnej kancelarii patentowej. Eksperci z dziedziny prawa własności przemysłowej pomogą sprawdzić, czy konkretne dobro intelektualne ma szanse na zarejestrowanie. W ten sposób unika się kosztownych i czasochłonnych działań, które z góry byłyby skazane na porażkę. Można też skorzystać z zamieszczonej na stronie Urzędu Patentowego wyszukiwarki. W przypadku wynalazków i wzorów użytkowych płaci się jednorazowo 550 zł, przy zgłoszeniu znaku towarowego 450 zł za jedną klasę towarową. Zgłoszenie wzoru przemysłowego to koszt 300 zł, topografii układu scalonego – 250 zł, a oznaczenia geograficznego – 300 zł. Ochrona znaku towarowego nie jest bezterminowa – trwa 10 lat od momentu zgłoszenia.

Czym zajmuje się rzecznik patentowy?

rzecznik patentowy

Rzecznik patentowy to osoba, do której warto się zwrócić, jeśli chce się zarejestrować wynalazek czy znak towarowy. Posiada on wiedzę w specyficznej i wąskiej dziedzinie, jaką jest prawo własności intelektualnej. Pomaga ustalić, czy dane dobro intelektualne ma szansę na zarejestrowanie, przygotowuje wszystkie niezbędne do zgłoszenia dokumenty, a także pomaga je odpowiednio wypełnić. Rzecznik patentowy zostaje pełnomocnikiem i reprezentuje nas przed Urzędem Patentowym. Kancelarie patentowe oferują także wsparcie długofalowe po uzyskaniu prawa do ochrony znaku towarowego czy wynalazku – pilnują kwestii związanych z przedłużeniem terminu ochrony oraz monitorują, czy nikt nie narusza prawa do wyłączności.

Jak zabezpieczyć swoją markę modową?

zabezpieczenie marki modowej

Najczęstszym narzędziem jest ochrona na gruncie prawa autorskiego. Prawo ochronne na znak towarowy daje monopol na używanie oznaczenia na danym obszarze oraz dla konkretnych towarów i usług. Inne podmioty nie będą mogły działać pod taką samą lub podobną marką. W chwili uzyskania prawa ochronnego na dany znak towarowy, producenci nie muszą obawiać się, że jakikolwiek podmiot będzie się pod nich „podszywał”. Kolejną z zalet rejestracji znaku towarowego jest możliwość udzielania płatnych licencji na posługiwanie się naszym znakiem towarowym. W celu kompleksowej ochrony swojego wzornictwa oraz zabezpieczenia się przed ewentualnym plagiatem każdy projektant, jeszcze przed pierwszym upublicznieniem swojej kolekcji, powinien też zarejestrować swój wzór przemysłowy.