Zgłoszenie patentowe – o czym warto pamiętać?

zgłoszenie patentowe

Najczęstszym rozwiązaniem przy zgłoszeniu patentowym jest skorzystanie ze wsparcia profesjonalnej kancelarii patentowej. Eksperci z dziedziny prawa własności przemysłowej pomogą sprawdzić, czy konkretne dobro intelektualne ma szanse na zarejestrowanie. W ten sposób unika się kosztownych i czasochłonnych działań, które z góry byłyby skazane na porażkę. Można też skorzystać z zamieszczonej na stronie Urzędu Patentowego wyszukiwarki. W przypadku wynalazków i wzorów użytkowych płaci się jednorazowo 550 zł, przy zgłoszeniu znaku towarowego 450 zł za jedną klasę towarową. Zgłoszenie wzoru przemysłowego to koszt 300 zł, topografii układu scalonego – 250 zł, a oznaczenia geograficznego – 300 zł. Ochrona znaku towarowego nie jest bezterminowa – trwa 10 lat od momentu zgłoszenia.

Czym zajmuje się rzecznik patentowy?

rzecznik patentowy

Rzecznik patentowy to osoba, do której warto się zwrócić, jeśli chce się zarejestrować wynalazek czy znak towarowy. Posiada on wiedzę w specyficznej i wąskiej dziedzinie, jaką jest prawo własności intelektualnej. Pomaga ustalić, czy dane dobro intelektualne ma szansę na zarejestrowanie, przygotowuje wszystkie niezbędne do zgłoszenia dokumenty, a także pomaga je odpowiednio wypełnić. Rzecznik patentowy zostaje pełnomocnikiem i reprezentuje nas przed Urzędem Patentowym. Kancelarie patentowe oferują także wsparcie długofalowe po uzyskaniu prawa do ochrony znaku towarowego czy wynalazku – pilnują kwestii związanych z przedłużeniem terminu ochrony oraz monitorują, czy nikt nie narusza prawa do wyłączności.

Jak zabezpieczyć swoją markę modową?

zabezpieczenie marki modowej

Najczęstszym narzędziem jest ochrona na gruncie prawa autorskiego. Prawo ochronne na znak towarowy daje monopol na używanie oznaczenia na danym obszarze oraz dla konkretnych towarów i usług. Inne podmioty nie będą mogły działać pod taką samą lub podobną marką. W chwili uzyskania prawa ochronnego na dany znak towarowy, producenci nie muszą obawiać się, że jakikolwiek podmiot będzie się pod nich „podszywał”. Kolejną z zalet rejestracji znaku towarowego jest możliwość udzielania płatnych licencji na posługiwanie się naszym znakiem towarowym. W celu kompleksowej ochrony swojego wzornictwa oraz zabezpieczenia się przed ewentualnym plagiatem każdy projektant, jeszcze przed pierwszym upublicznieniem swojej kolekcji, powinien też zarejestrować swój wzór przemysłowy.