Co oznacza R w kółku?

Wiele osób wciąż zastanawia się co oznacza ® przy firmowym logo. Jest to charakterystyczny symbol, który przedstawia literę "R" w kółku. Najczęściej możemy zobaczyć go obok firmowego logo. Takie oznaczenie sygnalizuje nam, że logo zostało zarejestrowane w Urzędzie Patentowym. Zarejestrowanie znaku towarowego często trwa kilka miesięcy, więc jeżeli zastanawiasz się nad tym zastanawiasz, to nie warto czekać. Jeśli chcesz zadbać o dobry interes swojego biznesu, powinieneś zrobić to jak najszybciej. Wiele osób posługuje się symbolem ® bez świadomości jego prawdziwego znaczenia. Zdarzają się przypadki, że osoby dodają go do swojego logo w celach ozdobnych. Nie jest to wskazane, ponieważ niepoprawne użycie symbolu ® może skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami. Dobrze wszystkim znane "R" w kółku oznacza skrót od angielskiego słowa registered, czyli zarejestrowane. Umieszczając ten symbol obok swojego logo, dajemy znać swoim klientom, że nasza marka została zarejestrowana w Urzędzie Patentowym. W zależności od miejsca rejestracji logo, ochrona rejestracji może dotyczyć terytorium jednego lub kilku państw.
Co oznacza R w kółku

Jak uzyskać znak R przy nazwie i logo?

Uzyskanie znaku ® jest procesem, który może trwać nawet do sześciu miesięcy, dlatego nie warto się długo nad tym zastanawiać i jak najszybciej zastrzec prawa do logo swojej firmy. Takim symbolem mogą posługiwać się tylko i wyłącznie przedsiębiorcy, którzy dokonali rejestracji swojego znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Czynność rejestracji znaku towarowego dokonują urzędy w poszczególnych państwach. W zależności od tego, na jakim terytorium chcemy zarejestrować logo i otrzymać ochronę. Przykładowo jeśli chcemy chronić swój znak na terytorium Niemiec, to właśnie w urzędzie patentowym tego państwa powinniśmy złożyć wniosek. W przypadku, gdy chcemy chronić swój znak towarowy na terytorium całej Unii Europejskiej, to należy zgłosić się do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.Pierwszym krokiem do uzyskania znaku towarowego R jest złożenie wniosku o rejestrację. Do wniosku należy dołączyć opłatę oraz wzór znaku, którym zazwyczaj jest rysunek lub fotografia znaku. Wzór powinien przedstawiać sposób, w jaki znak będzie widoczny na towarach lub ich opakowaniach.

Jak wygląda proces rejestracji znaku towarowego w Polsce?

Jeżeli chcemy zastrzec logo naszej firmy i być pewnym, że jest chroniony przed niechcianym wykorzystaniem, to musimy zacząć od złożenia wniosku w Urzędzie Patentowym. Polega to na przygotowaniu podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Oprócz tego konieczne jest wskazanie towarów i usług, jakie będą sygnowane zgłaszanym znakiem. Urząd przystąpi do zbadania naszego podania dotyczącego rejestracji znaku towarowego. Istotną informacją jest to, że nie każdy logotyp da się zarejestrować. Urząd Patentowy sprawdza zawsze, czy nasz znak towarowy nie jest opisowy. Znak, który chcemy zarejestrować, musi być zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. Zatem oczywiste jest, że znak towarowy, który zawiera wulgaryzmy lub negatywnie nacechowane hasła nie zostanie zarejestrowany. Warto pamiętać, żeby logo firmy było proste do zapamiętania i nie naruszało żadnych praw autorskich. Jeśli Urząd Patentowy zakończy badanie sprawy, to następnym krokiem jest publikacja informacji o jego zgłoszeniu. Jest to konieczne, ponieważ inne firmy mogą dzięki temu zapoznać się ze znakiem i w razie wątpliwości zgłosić sprzeciw do rejestracji znaku. Dzieje się tak w przypadku, gdy zgłoszona identyfikacja wizualna narusza prawa autorskie innych osób.

Czy rejestracja znaku towarowego jest potrzebna?

Rejestracja znaku towarowego jest konieczna, aby firma mogła chronić swoją markę. Ważne jest, aby zarejestrować znak towarowy, ponieważ dzięki temu firma będzie miała wyłączne prawo do używania tego znaku w związku z jej towarami lub usługami. Jeśli inna firma chce korzystać z tego samego znaku towarowego, będzie potrzebowała pozwolenia od pierwotnego właściciela znaku towarowego. Wpływa to również na prestiż marki, ponieważ wiemy, że mamy do czynienia z jedynymi właścicielami praw tej marki. Częstym przypadkiem jest konflikt o sprawy własnościowe przedsiębiorców. Dotyczy to prawa własności do produktu lub nazwy firmy. Przez lata właściciele firm pracują o dobrą renomę i rozpoznawalność swojej marki, dlatego warto mieć do niej wyłączne prawa. Najczęściej zdarza się to gdy współpracownicy wcześniej ze sobą pracowali lub pochodzą z tych samych kręgów rodzinnych. Jeżeli znak towarowy zostałby zgłoszony wcześniej to nie byłoby żadnych wątpliwości.