Co to jest nierejestrowana działalność gospodarcza?

Firma niezarejestrowana to firma, która nie została zarejestrowana przez żaden Sąd czy Urząd. Oznacza to, że nie ma ona w zasadzie żadnego statusu prawnego. W większości krajów firmy niezarejestrowane nie mogą prowadzić działalności. Inaczej jest jednak w Polsce! Co to jest nierejestrowana działalność gospodarcza? Do kiedy można ją prowadzić, a kiedy wymagana jest rejestracja działalności i wypełnienie wniosku CEIDG?
nierejestrowana działalność gospodarcza

Nierejestrowana działalność gospodarcza – na czym polega?

Bardzo wiele osób decyduje się na prowadzenie nierejestrowanej działalności gospodarczej. Na czym polega? Jest ona uregulowana przez ustawę Prawo dla przedsiębiorców. Została ona wprowadzona 30 kwietnia 2018 roku i jest możliwością zarabiania drobnych pieniędzy początkującym przedsiębiorcom. Taka działalność nie musi być zgłaszana do CEIDG (Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej), ani do właściwego Urzędu Skarbowego, ani do GUS (Główny Urząd Statystyczny). Młodzi przedsiębiorcy nie muszą wypełniać dużych ilości dokumentów, ani ponosić opłat podczas pierwszych miesięcy prowadzenia przedsiębiorstwa.

Dla kogo nierejestrowana działalność gospodarcza?

Działalność bez rejestracji może być prowadzona tylko i wyłącznie przez osobę fizyczną. Nie może być to zatem spółka, fundacja, organizacja, ani stowarzyszenie. Są jednak pewne warunki, których przedsiębiorca musi przestrzegać. Dla kogo nierejestrowana działalność gospodarcza? Osoba prowadząca może ją prowadzić, gdy:

  • w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziła zarejestrowanej działalności gospodarczej,
  • miesięcznie w ramach nierejestrowanej działalności gospodarczej nie uzyskuje przychody wyższego niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
  • dana działalność nie wymaga uzyskania dodatkowych pozwoleń ani koncesji.

Obowiązki podczas prowadzenia nierejestrowanej działalności gospodarczej

Obowiązki podczas prowadzenia nierejestrowanej działalności gospodarczej są naprawdę niewielkie. Przedsiębiorca powinien prowadzić uproszczony rejestr sprzedaży (ewidencje sprzedaży), który może być prowadzony, np.: w zeszycie. Jeśli klient poprosi o rachunek, przedsiębiorca ma obowiązek go wystawić. Przedsiębiorca nie musi opłacać składek ZUS, lecz będzie zobowiązany do złożenia rocznego zeznania PIT-36 i zapłaty podatku dochodowego. Gdy przedsiębiorca przekroczy limit przychodów (czyli zyska więcej niż 50% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia) działalność stanie się działalnością gospodarczą. W tym przypadku, nie może już dłużej wykonywać działalności nierejestrowanej i musi ją zarejestrować przez wniosek CEIDG. Ma na to 7 dni.

Kto nie może prowadzić nierejestrowanej działalności gospodarczej?

Prawo przedsiębiorców wskazuje, kto nie może prowadzić nierejestrowanej działalności gospodarczej. Ma to zastosowanie, gdy potrzebna jest koncesja lub zezwolenie, a jest to wymagane podczas:

  • sprzedaży alkoholu,
  • sprzedaży paliw,
  • ochrony osób i mienia,
  • organizacji imprez turystycznych,
  • usług detektywistycznych.

Prowadzenie działalności nierejestrowanej jest w tych przypadkach niedozwolone.