Czy można użyć logotyp klienta na swojej stronie internetowej?

Wstawienie znaku towarowego klienta na swojej stronie internetowej znacznie wzmacnia naszą wiarygodność. Dodatkowo może być to szansa na znalezienie współpracy z dużymi i znanymi w całym kraju firmami. Rozpoznawalne firmy partnerskie i klienci podnoszą renomę naszej marki i rangę jej umiejętności. Wykorzystanie logo i nazwy przedsiębiorstwa klienta na stronie internetowej to jeden z elementów strategii marketingowej. Trzeba robić to jednak zgodnie z prawem. Pamiętajmy, że osoba trzecia, która używa obcego znaku towarowego, musi robić to w określonych normach prawnych.
Czy można użyć logotyp klienta na swojej stronie internetowej

Co grozi za wykorzystywanie znaku towarowego bez zgody właściciela?

Kary za używanie znaku towarowego bez zgody właściciela mogą się różnić w zależności od rodzaju naruszenia znaku towarowego. Na przykład, jeśli znak towarowy jest używany w sposób, który wprowadza konsumentów w błąd, kary mogą obejmować grzywny i odszkodowania. Jeżeli chcemy korzystać z cudzego znaku towarowego, koniecznie musimy uzyskać zgodę uprawnionego. W takim wypadku niezbędna jest umowa licencyjna. Jeżeli nie uzyskamy takiej zgody, a mimo to będziemy wykorzystywać cudzy znak towarowy, to osoba pokrzywdzona ma prawo do zażądania odszkodowania lub opłaty licencyjnej. Właściciel znaku towarowego w sytuacji naruszenia praw jest uprawniony do skorzystania z różnych roszczeń, które mają na celu zrekompensowanie strat materialnych i zaniechania takim działań w przyszłości. Naruszenie prawa ochronnego to bezprawne użycie znaku towarowego w obrocie gospodarczym.

Czy można używać logotyp klienta bez jego zgody?

Używanie logotypu klienta bez jego zgody jest zabronione. Znakiem towarowym, który podlega ochronie prawnej, może zarządzać jedynie osoba, która została do tego uprawniona. Jeżeli chcemy wykorzystać jego znak towarowy, to potrzebujemy zgody uprawnionej osoby w postaci umowy licencyjnej. Istotną informacją jest to, że można legalnie posługiwać się nazwą słowną klienta, bez użycia jego logo. Jeżeli zaznaczymy, że współpracowaliśmy z daną firmą poprzez podanie tylko nazwy, to nie naruszamy prawa do znaku. Oczywiście ta informacja musi być zgodna z prawdą i nie może naruszać zasad uczciwej konkurencji. Jeżeli naruszymy prawo do wykorzystania znaku towarowego naszego klienta, jesteśmy narażeni na nieprzyjemności. Poszkodowany przedsiębiorca może domagać się: naprawienia szkody, wydanie bezpodstawnie zdobytych korzyści, zapłaty sporej sumy pieniężnej oraz podania do publicznej wiadomości informacji o zaistniałej sytuacji. Te konsekwencje na pewno nie są warte ryzykowania i używania bezpodstawnie znaków towarowych, dlatego zawsze powinniśmy uzyskać zgodę licencyjną.

Jak legalnie używać cudzego znaku towarowego?

Prawo znaków towarowych to zbiór przepisów, które regulują używanie znaków towarowych. Ma ono na celu ochronę konsumentów poprzez uniemożliwienie właścicielom znaków towarowych używania ich znaków w sposób, który mógłby wprowadzać konsumentów w błąd co do źródła pochodzenia lub sponsorowania towarów. Zanim zdecydujemy się na umieszczenie logotypu klienta na naszej stronie internetowej, warto postarać się o pisemną zgodę właściciela danego znaku towarowego na jego wykorzystanie w celach marketingowych. Przykładowo może to być umieszczenie logotypu w ofercie lub na stronie internetowej. Nie warto bagatelizować tych przepisów, ponieważ pokrzywdzony przedsiębiorca dysponuje wachlarzem narzędzi prawnych, które służą ochronie marki. Legalne użycie cudzego znaku towarowego jest możliwe, w przypadku umieszczenia jedynie nazwy firmy. Podanie takiej informacji nie będzie naruszać zasad prawa.

W jakiej formie poprosić o zgodę na wykorzystanie logo?

W dzisiejszym świecie możliwość pochwalenia się współpracą przy interesujących i wymagających projektach dla znanych marek jest bardzo istotnym elementem marketingu. Dzięki temu nasza przedsiębiorstwo zyskuje status bardziej wiarygodnej i profesjonalnej. Stanowi to dodatkowy argument dla potencjalnych klientów, który przemawia za skutecznością naszych działań. Wiele firm umieszcza logotypu marek, z którymi współpracowali w swojej ofercie i na stronach internetowych. Należy jednak pamiętać, że do tego potrzebna jest zgoda na wykorzystanie logo. Najczęściej jest to umowa licencyjna, która zawierają współpracujące firmy między sobą. Trzeba podkreślić tu formę, w jakiej taka zgoda została udzielona. Nie powinna to być ustna zgody czy mailowa. W takiej sytuacji niezbędny jest właściwy dokument, który zostanie podpisany przed odpowiednio uprawnionych do tego przedstawicieli firmy. Najprostszym rozwiązaniem jest zawarcie w umowie zasady, która będzie regulować zasady współpracy i wykorzystanie logotypu naszego klienta.