Czym zajmuje się rzecznik patentowy?

Rzecznik patentowy to osoba, do której warto się zwrócić, jeśli chce się zarejestrować wynalazek czy znak towarowy. Posiada on wiedzę w specyficznej i wąskiej dziedzinie, jaką jest prawo własności intelektualnej. Pomaga ustalić, czy dane dobro intelektualne ma szansę na zarejestrowanie, przygotowuje wszystkie niezbędne do zgłoszenia dokumenty, a także pomaga je odpowiednio wypełnić. Rzecznik patentowy zostaje pełnomocnikiem i reprezentuje nas przed Urzędem Patentowym. Kancelarie patentowe oferują także wsparcie długofalowe po uzyskaniu prawa do ochrony znaku towarowego czy wynalazku - pilnują kwestii związanych z przedłużeniem terminu ochrony oraz monitorują, czy nikt nie narusza prawa do wyłączności.
rzecznik patentowy

Rzecznik patentowy to prawnik specjalizujący się w dziedzinie prawa własności intelektualnej, a w szczególności w prawie własności przemysłowej. Jest zatem osobą, do której warto się zwrócić, jeśli chcesz zarejestrować wynalazek czy znak towarowy.

RZECZNIK PATENTOWY — JAKĄ DZIEDZINĄ PRAWA SIĘ ZAJMUJE?

Rzecznik patentowy jest osobą posiadającą wiedzę w specyficznej i wąskiej dziedzinie, jaką jest prawo własności intelektualnej, a szczególnie prawo własności przemysłowej. Prawo własności przemysłowej dotyczy dóbr intelektualnych wykorzystywanych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Są one w pełni chronione dopiero wtedy, gdy zostaną zarejestrowane w Urzędzie Patentowym. Przedmiotem zainteresowania rzecznika patentowego są zatem projekty wynalazcze oraz oznaczenia handlowe. W pierwszej wymienionej grupie znajdują się wynalazki, wzory przemysłowe i użytkowe, czy też topografie układów scalonych. Druga grupa obejmuje znaki towarowe i oznaczenia geograficzne.

W CZYM MOŻE CI POMÓC RZECZNIK PATENTOWY?

Wsparcie doświadczonego rzecznika patentowego okazuje się nieocenione przede wszystkim podczas procesu rejestracji dobra intelektualnego np. logo firmy lub jej nazwy. Pierwszą sprawą, w której pomoże rzecznik patentowy, jest ustalenie, czy dane dobro intelektualne ma w ogóle szansę na zarejestrowanie — czy np. nie narusza praw osób trzecich. Kolejna istotna kwestia to przygotowanie wszystkich niezbędnych do zgłoszenia dokumentów, co może być zadaniem czasochłonnym i wymagającym doświadczenia. Ważne jest również prawidłowe wypełnienie wniosku np. właściwe sklasyfikowanie branży. Rzecznik patentowy zostaje Twoim pełnomocnikiem i reprezentuje Cię przed Urzędem Patentowym. Dopilnuje wszystkich terminów, prowadzić będzie korespondencję z urzędem, okaże się też nieoceniony w przypadku spraw spornych. Kancelarie patentowe oferują także wsparcie długofalowe po uzyskaniu prawa do ochrony znaku towarowego czy wynalazku — pilnują kwestii związanych z przedłużeniem terminu ochrony oraz monitorują, czy nikt nie narusza Twojego prawa do wyłączności.

RZECZNIK PATENTOWY — DLACZEGO WARTO SIĘ DO NIEGO ZWRÓCIĆ?

Współpraca z rzecznikiem patentowym to prosty sposób na przejście przez procedurę zgłoszeniową możliwie szybko i z pozytywnym skutkiem. Jego doświadczenie pozwala uniknąć błędów, związanych z wydłużeniem czasu postępowania, a często również z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Dzięki początkowemu sprawdzeniu szans powodzenia rejestracji unikniesz wydania pieniędzy na zgłoszenie dobra, które i tak nie mogłoby zostać zarejestrowane.

Długofalowa współpraca z kancelarią podatkową to gwarancja, że nie zapomnisz o uiszczeniu na czas opłaty za przedłużenie ochrony i nie stracisz swoich praw. Szybko też dowiesz się, jeśli ktoś je naruszy.