Ile kosztuje opatentowanie pomysłu? Sprawdź jak zarejestrować wynalazek lub znak towarowy?

W przypadku rejestracji wynalazków i wzorów użytkowych, jednorazowa opłata zgłoszeniowa to 550 zł. Więcej niż dwa wynalazki oznaczają koszt o połowę wyższy. Dodatkowe koszty pojawiają się wtedy, gdy zgłoszenie ma ponad 20 stron - każda kolejna kosztuje 25 złotych. Nieco tańsze jest zgłoszenie wzoru przemysłowego (300 zł) czy topografii układu scalonego (250 zł). Dla wynalazku ochrona ważna jest przez 20, a dla wzoru użytkowego 10 lat. Opłata za pierwsze 3 lata ochrony wynosi 480 zł (wynalazki) lub 250 zł (wzory użytkowe). Ochrona na wzór przemysłowy trwa 25 lat. Koszt pierwszych pięciu wynosi 150 zł. Na topografię układu scalonego 10 lat, a opłata za pięć pierwszych to 550 zł. Przy zgłoszeniu do UP, płaci się 450 zł za jedną klasę towarową. Za kolejne należy dopłacić po 120 zł. Zgłoszenie oznaczenia geograficznego kosztuje 300 zł. Ochrona znaku towarowego trwa 10 lat.
opatentowanie pomysłu

Dobra intelektualne wykorzystywane w działalności gospodarczej są chronione prawem własności przemysłowej. Oznacza to, że nikt nie może bezprawnie zarabiać na wymyślonym przez Ciebie wynalazku czy znaku towarowym. Warunkiem jest jednak zarejestrowanie go w Urzędzie Patentowym, co wiąże się z konkretnymi kosztami. Sprawdź, ile kosztuje opatentowanie pomysłu.

ILE KOSZTUJE REJESTRACJA PROJEKTÓW WYNALAZCZYCH?

W przypadku rejestracji wynalazków i wzorów użytkowych na początku należy liczyć się z koniecznością uiszczenia jednorazowej opłaty zgłoszeniowej, która wynosi 550 zł. Jeśli chcesz zgłosić więcej niż dwa wynalazki, koszt będzie o połowę wyższy. Dodatkowe koszty pojawiają się też wtedy, gdy zgłoszenie ma ponad 20 stron — każda kolejna kosztuje następne 25 złotych. Nieco tańsze jest zgłoszenie wzoru przemysłowego (300 zł) czy topografii układu scalonego (250 zł). Po dokonanej rejestracji należy pamiętać o regularnym uiszczaniu opłat za kolejne okresy ochrony, bez których przestanie ona działać. W przypadku wynalazku ochrona ważna jest przez 20 lat, a przy wzorze użytkowym 10 lat. Opłata za pierwsze 3 lata ochrony wynosi łącznie 480 zł (wynalazki) lub 250 zł
(wzory użytkowe). Ochrona na wzór przemysłowy obowiązuje 25 lat, a koszt pierwszych pięciu wynosi 150 zł; na topografię układu scalonego 10 lat, a opłata za pięć pierwszych to 550 zł. Wszystkie opłaty związane z ochroną stopniowo wzrastają.

ILE KOSZTUJE REJESTRACJA OZNACZEŃ HANDLOWYCH?

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego znaku towarowego wiąże się z koniecznością wniesienia jednorazowej opłaty w wysokości 450 zł i dotyczy jednej klasy towarowej. Za każdą kolejną klasę towarową należy dopłacić 120 zł. Zgłoszenie oznaczenia geograficznego kosztuje 300 zł. Ochrona znaku towarowego trwa 10 lat, a warunkiem jej przedłużenia na kolejny okres jest uiszczenie opłaty, wynoszącej 400 zł za każdą klasę towarową. Ochrona oznaczenia geograficznego jest bezterminowa — należy jednorazowo zapłacić 1000 zł.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA KANCELARII PATENTOWEJ?

Decydując się na korzystanie z usług kancelarii patentowej podczas rejestrowania dóbr intelektualnych, musisz liczyć się z dodatkowymi kosztami w wysokości kilku tysięcy złotych. Zazwyczaj jednak jest to dobra inwestycja, pozwalająca uniknąć dodatkowych kosztów związanych np. z poprawianiem błędnych wniosków, nieskutecznym działaniem czy wręcz niemożnością uzyskania ochrony. Profesjonaliści specjalizujący się w prawie własności przemysłowej pomogą oszczędzić czas i przejść możliwie szybko przez skomplikowaną procedurę rejestracyjną. Służą też radą odnośnie wyboru najbardziej korzystnej formy ochrony.