Jak działa autorskie prawo majątkowe?

Ogromna ilość twórczości artystów wysypuje się każdego dnia na polski rynek. Dzieła artystów są udostępniane na wielu platformach streamingowych. Artyści bardzo często zapominają o prawach autorskich do swojej twórczości. Bardzo ważne są autorskie prawa majątkowe, dzięki którym zysk z artystycznej działalności należy do artysty. Osobiste prawa autorskie są niezbywalne i nie można się z nich zrzec. Może się to okazać kłopotliwe, gdy pracownik wykonuje jakieś dzieło dla kogoś innego. Przed spisaniem umowy warto dowiedzieć się, jak działa autorskie prawo majątkowe i jak odnosi się do autorskiego prawa osobistego.
Jak działa autorskie prawo majątkowe

Co to jest autorskie prawo majątkowe?

Na samym początku, warto zadać sobie pytanie co to jest autorskie prawo majątkowe? Jest to uprawnienie o charakterze majątkowym, które zostało skonstruowane podobnie jak wzór prawa własności. Jest bardzo zdecydowane i konkretne. Bezwzględność tego prawa sprawia, że twórca posiada uprawnienie do całkowitego korzystania ze swojego dzieła, a także koordynowania nim. W praktyce oznacza to, że jeśli obraz, utwór czy film ma zostać wykorzystany, musi uzyskać odpowiednią zgodę od jego twórcy lub jego podmiotu prawnego. Jeśli, ktoś chce wykorzystać dany utwór muzyczny, musi otrzymać zgodę od artysty. Jest ono skuteczne względem wszystkich, uprawniony może żądać przestrzegania prawa od wszystkich i są oni zobowiązani do nie naruszania jego prawa.

Czym różni się autorskie prawo majątkowe od osobistego prawa autorskiego?

Występuje również termin, który nazywa się osobistym prawem autorskim. Czym różni się autorskie prawo majątkowe od osobistego prawa autorskiego? W świetle prawa, osobiste prawo autorskie ma na celu ochronę więzi między dziełem, a artystą. Ma na celu ochronę autorstwa utworu, pozwala oznaczyć utwór nazwiskiem lub pseudonimem scenicznym oraz umożliwia nienaruszalność oraz nadzór nad wykorzystaniem utworu. Poza tym, osobiste prawa autorskie są nieograniczone w czasie oraz niezbywalne (autor nie może przekazać ich nikomu innemu) i właśnie tym różni się od autorskich praw majątkowych. Główną różnicą jest to, że osobiste prawa autorskie nie mogą zabezpieczyć twórcy majątkowo. Autorskie prawa majątkowe mają na celu chronić artystę pod względem majątkowym. Gdy autorskie prawa majątkowe zostaną naruszone może się to wiązać, jedynie z zadośćuczynieniem czy większym wynagrodzeniem.

Jak długo trwa czas ochronny – autorskie prawo majątkowe

W przeciwieństwie do osobistych praw autorskich, są one ograniczone w czasie, dlatego warto dowiedzieć się jak długo trwa czas ochronny. Autorskie prawo majątkowe wedle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych trwają 70 lat. Czas trwania rozpoczyna się od momentu rozpowszechnienia wydarzenia (utworu) i jest liczone w pełnych latach następujących po roku. W przypadku, jeśli materiał został rozpowszechniony w częściach, czas liczy się oddzielnie od każdego z nich. Data rozpowszechnienia to data, w której dzieło zostało udostępnione dla publiki za zgodą twórcy. Poza tym, autorskie prawo majątkowe może być zbywalne i przekazywane na inne osoby.