Jak sprawdzić znak towarowy produktu?

Znak towarowy jest oznaczeniem, dzięki któremu możliwe jest identyfikowanie produktów lub usług z konkretnym przedsiębiorstwem. Musi być ono dostępne w rejestrze znaków towarowych. Wśród wielu możliwości, najczęstszymi oznaczeniami są: nazwa firmy, logo firmy lub grafika kojarzona z firmą. Na stronie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej można znaleźć znaki zarejestrowane w Polsce, zaś pozostałe znaki odnaleźć można w bazie znaków Unii Europejskiej oraz w bazie znaków międzynarodowych. Odrzucenie wniosku o rejestrację znaku towarowego często jest spowodowane tym, że identyczny lub podobny znak jest już w bazie danych. Analogicznie sprawa wygląda z nazwą firmy - ją też można zweryfikować na stronie internetowej UP RP, korzystając ze specjalnej wyszukiwarki.
sprawdzenie znaku towarowego

Znak towarowy produktu jest bardzo ważnym aspektem podczas budowania marki czy wprowadzaniem danego produktu na rynek Jest to o tyle ważne, że warto zastanowić się nad tym przed rozpoczęciem działalności. Analiza aktualnego rynku pozwoli uzyskać odpowiedź na to, czym jest znak towarowy produktu i gdzie go znaleźć. Jeśli chcemy, aby nasza firma posiadała własną unikalność i w późniejszym czasie była szeroko znaną marką, powinniśmy dogłębnie przeanalizować rynek krajowy i międzynarodowy. Podczas tworzenia nazwy, czy logo firmy, powinno się zwrócić uwagę na konkurencję oraz możliwość uzyskania ochrony danej marki. W tym celu warto zapoznać się ze wszystkimi informacjami z Urzędu Patentowego RP czy z EUIPO (Unijny Urząd ds. Własności Intelektualnej), który udostępnia zarejestrowane znaki towarowe na swojej stronie internetowej. Pozwala to na sprawdzenie czy potencjalne logo firmy może zostać potraktowane jako identyczne lub zbyt podobne do innego. Gdy nastąpi taka sytuacja, wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie. Poza polską wyszukiwarką znaków towarowych, są jeszcze bazy danych znaków towarowych unijnych oraz międzynarodowych. Te wyszukiwarki pomogą również przeanalizować podobieństwo nazwy, loga czy znaku firmy z innymi już zarejestrowanymi na rynku.

Co to jest znak towarowy produktu

Znak towarowy jest to oznaczenie, dzięki któremu możliwe jest identyfikowanie produktów lub usług z konkretnym przedsiębiorstwem. Ma to na celu odróżnienie towarów przedsiębiorstwa X od przedsiębiorstwa Y. Takie oznaczenie musi być dostępne w rejestrze znaków towarowych. Wśród wielu dostępnych możliwości, najczęstszymi oznaczeniami są: nazwa firmy, logo firmy lub grafika kojarzona z firmą. Poza tym, znakami towarowymi mogą być również kolory, kształty i opakowania towarów, czy nawet dźwięk. Znak towarowy powinien być używany w celach komercyjnych. Znak, na którym nie zamierza się zarabiać, nie jest znakiem towarowym według prawa. Co więcej, oznaczenie powinno mieć cechę odróżniającą od pozostałych znaków towarowych oraz od towarów i usług, które tym znakiem mają być oznaczane.

Jak sprawdzić czy znak towarowy jest zarejestrowany

W celu sprawdzenia tego, czy znak towarowy jest zarejestrowany, najlepiej użyć wyszukiwarki na stronie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Wyniki znalezione w tej wyszukiwarce będą tylko bazą znaków krajowych. Pozostałe znaki są możliwe do odnalezienia w bazie znaków Unii Europejskiej i w bazie znaków międzynarodowych. W wyżej wskazanych bazach danych mogą znajdować się znaki, które będą przyczyną negatywnego rozpatrzenia wniosku o rejestrację znaku towarowego. Odrzucenie wniosku o rejestrację znaku towarowego jest często spowodowane tym, że znak identyczny lub podobny jest już w bazie danych. Trzeba się liczyć również z tym, że pomimo pozytywnej rejestracji, po jakimś czasie może on zostać unieważniony z powodu podobieństwa do któregoś znaku towarowego, który został wpisany do bazy jako pierwszy.

Gdzie sprawdzić zastrzeżenie nazwy firmy

Podobnie jak w przypadku ochrony znaku towarowego, zastrzeżenie nazwy firmy można sprawdzić na stronie Urzędu Patentowego. W tym celu została przygotowana baza danych z wyszukiwarką. Jest ona dostępna dla każdego i pozwala sprawdzić, czy dana firma posiada unikalny numer prawa wyłącznego i świadectwo ochronne. Nie jest ono obligatoryjne według prawa w Polsce, lecz staje się coraz powszechniejsze. Nikt nie pomyślałby, że duża, światowa firma nie zastrzegła swojej nazwy. Przyniosłoby to ogromne straty finansowe i wizerunkowe dla firmy. Zastrzeżenie nazwy firmy można również sprawdzić w unijnej lub międzynarodowej bazie danych. Działają one na tej samej zasadzie co polska baza danych. Sprawdź także – zastrzeżenie znaku towarowego.

Czym jest rejestr urzędu patentowego

Rejestr Urzędu Patentowego jest to uporządkowany wykaz wszystkich patentów, praw ochronnych, dodatkowych praw i praw z rejestracji. Na podstawie prawa własności przemysłowej, możliwe jest umieszczenie ich w wykazie. Urząd patentowy zarządza wpisami różnego rodzaju rejestrów a składają się na nie rejestry: patentów, znaków towarowych, patentów europejskich, dodatkowych praw ochronnych, oznaczeń geograficznych, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych i wzorów przemysłowych. Rejestry są dostępne na stronach internetowych Urzędu Patentowego.