Jak zabezpieczyć swoją markę modową?

Najczęstszym narzędziem jest ochrona na gruncie prawa autorskiego. Prawo ochronne na znak towarowy daje monopol na używanie oznaczenia na danym obszarze oraz dla konkretnych towarów i usług. Inne podmioty nie będą mogły działać pod taką samą lub podobną marką. W chwili uzyskania prawa ochronnego na dany znak towarowy, producenci nie muszą obawiać się, że jakikolwiek podmiot będzie się pod nich „podszywał”. Kolejną z zalet rejestracji znaku towarowego jest możliwość udzielania płatnych licencji na posługiwanie się naszym znakiem towarowym. W celu kompleksowej ochrony swojego wzornictwa oraz zabezpieczenia się przed ewentualnym plagiatem każdy projektant, jeszcze przed pierwszym upublicznieniem swojej kolekcji, powinien też zarejestrować swój wzór przemysłowy.
zabezpieczenie marki modowej

Każdy projektant, producent, czy sprzedawca może w skuteczny sposób chronić swoją markę przed konkurencją. Chcesz wiedzieć jakie przysługują Tobie prawa? Nie wiesz jakie istnieją możliwości ochrony prawnej dla Twojej marki modowej?

Jednym z najprostszych narzędzi jest ochrona na gruncie prawa autorskiego, uregulowana przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.). Ochronie na gruncie tego prawa podlega każdy utwór, czyli „każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia”. Obejmuje ona zarówno prawa osobiste jak i majątkowe twórcy, a samo prawo jest niezależne od dochowania jakichkolwiek formalności prawnych. W przypadku dokonania naruszenia przez konkurencyjny podmiot możliwe jest wystąpienie z roszczeniem o zaniechanie działania, usunięcie skutków naruszenia, naprawienia szkody oraz wydanie uzyskanych korzyści wynikających z naruszenia praw autorskich danej marki.

Gdy ktoś zarejestruje Twoje logo lub nazwę…

Ochrona na gruncie prawa autorskiego może wydawać się z pozoru wystarczająca, jednakże co w przypadku, gdy inny podmiot zarejestruje naszą nazwę lub logo jako znak towarowy? Każda marka buduje swój prestiż i renomę w oparciu o swoją nazwę oraz logo. Takie działania jak promocja oraz marketing, a przede wszystkim związane z tym zazwyczaj spore nakłady finansowe powinny skłonić zainteresowany podmiot do zastrzeżenia nazwy firmy oraz loga jeszcze przed rozpoczęciem swojej działalności. 

Uzyskanie prawa ochronnego na dany znak towarowy stanowi jedyną inwestycję w markę, która pozwoli na kompleksową ochronę towarów i usług podmiotów z branży modowej. Prawo ochronne na znak towarowy daje monopol na używanie oznaczenia na danym obszarze oraz dla konkretnych towarów i usług. Ponadto inne podmioty nie będą mogły działać pod marką taką samą lub podobną. W momencie uzyskania prawa ochronnego na dany znak towarowy projektanci, czy producenci nie muszą obawiać się, że jakikolwiek podmiot będzie się pod nich „podszywał”, prowadząc taką samą lub podobną działalność i czerpał renomę z ich marki. Jednocześnie, gdy nasz znak został już zarejestrowany możliwe jest wykazanie komu przysługują do niego prawa, a wartość oraz wiarygodność marki wzrasta. 

Kolejną z zalet rejestracji znaku towarowego są korzyści finansowe oraz możliwość udzielania płatnych licencji na posługiwanie się naszym znakiem towarowym. Zabieg ten jest popularny w branże modowej i stosowany m.in w momencie, gdy inne podmioty chcą prowadzić działalność posługując się systemem franczyzy. Zastrzeżenie znaku towarowego słownego zapewnia dodatkowo ochronę w Internecie. Właściciel marki uzyskuje prawo do legalnego i bezpiecznego wykorzystywania domeny oraz ochronę przed przejęciem jego adresu internetowego. Jednocześnie każdy podmiot będzie posiadał prawo do zablokowania innym możliwości używania znaku towarowego w reklamach testowych AdWords.

Prawna ochrona wzornictwa

Większość projektantów, czy producentów z branży modowej zapewne zastanawiała się kiedyś, czy istnieje możliwość prawnej ochrony wzornictwa. W tej dziedzinie prawa znajdują zastosowanie przepisy uregulowane w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508). Wzory przemysłowe chronią to co jest najważniejsze w branży modowej, czyli zewnętrzny wygląd produktu. Często wzornictwo połączone jest z funkcjonalności danego wytworu, jednakże w tym sektorze to właśnie wygląd zewnętrzny odpowiada za to jak atrakcyjny jest produkt oraz, czy przyciągnie uwagę klientów.
Zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508) za wzór przemysłowy uznaje się „nową i posiadającą indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadaną mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację”. W celu kompleksowej ochrony swojego wzornictwa oraz zabezpieczenia się przed ewentualnym plagiatem każdy projektant, jeszcze przed pierwszym upublicznieniem swojej kolekcji, powinien zarejestrować swój wzór przemysłowy.

Podsumowując, każdy podmiot działający w branży modowej może chronić swoją markę na paru płaszczyznach. Ochroną, która nie wymaga dodatkowych formalności jest ochrona na gruncie prawa autorskiego, jednakże nie zabezpiecza ono w żaden sposób naszych znaków towarowych, ani wzorów przemysłowych. Podmioty działające w tej branży powinny w pierwszej kolejności zastrzec nazwę oraz logo swojej marki, a później zastanowić się nad ochroną konkretnych projektów poprzez uzyskanie na nie praw z rejestracji wzorów przemysłowym. W tym celu konieczne jest znalezienie Kancelarii lub firmy specjalizującej się w dziedzinie zastrzegania znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych, która pomoże nam przy wyborze stosownego modelu ochrony dostosowanego do naszej działalności.

Autor: Anna-Maria Sobczak
Artykuł opublikowany w Magazynie „Świat Butów” nr 02/2018.