Jak zarejestrować znak towarowy?

By zarejestrować znak towarowy, należy złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Patentowym. Przy zgłoszeniu znaku towarowego konieczne jest uiszczenie jednorazowej opłaty w wysokości 450 zł za jedną klasę towarową. Przy każdej następnej należy dopłacić 120 zł. W okresie do dwóch miesięcy zgłoszenie zostaje ujawnione w bazie dla znaków towarowych, a następnie opublikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego. Po publikacji jest czas na zgłoszenie przez osoby trzecie ewentualnych zastrzeżeń odnośnie znaku - okres ten wynosi 3 miesiące. Ostatnim etapem procesu jest udzielenie decyzji o przyznaniu lub odmowie udzielenia prawa ochronnego. Każda decyzja zostaje opublikowana w Wiadomościach Urzędu Patentowego. Ochrona znaku towarowego nie jest bezterminowa - trwa 10 lat od momentu zgłoszenia.
jak zarejestrowac znak towarowy

Znaki towarowe należą do grupy oznaczeń handlowych — dóbr intelektualnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej, objętych prawem własności przemysłowej. Rejestracja znaku towarowego pozwala uniknąć sytuacji, w której inny podmiot postanawia posłużyć się wymyślonym przez Ciebie oznaczeniem w celach komercyjnych.

CZYM SĄ ZNAKI TOWAROWE?

Znakiem towarowym nazywa się oznaczenie możliwe do przedstawienia w sposób graficzny, stosowane w celu identyfikacji produktów lub usług konkretnej firmy. Najczęściej są to wyrazy, rysunki czy ornamenty, ale też np. dźwięki i formy opakowania.

Jednym z najlepszych przykładów znaku towarowego jest logo firmy. Pojawiając się na produktach, pozwala od razu zidentyfikować producenta. Logo pełni niezwykle istotną rolę w budowaniu tożsamości i rozpoznawalności marki, dlatego tak ważna jest jego solidna ochrona. Zarejestrowanie znaku towarowego daje gwarancję, że nie zostanie on bezprawnie wykorzystany np. przez konkurencję.

ZNAK TOWAROWY — REJESTRACJA

Pierwszym krokiem przy rejestracji znaku towarowego jest złożenie odpowiedniego wniosku zgłoszeniowego w Urzędzie Patentowym. Zanim do tego dojdzie, warto sprawdzić dokładnie, czy jest w ogóle możliwość zarejestrowania takiego znaku — czy nie naruszy on już istniejących praw innych podmiotów? Pomoże w tym wyszukiwarka znaków towarowych zamieszczona na stronie Urzędu Patentowego. Można też skorzystać z pomocy kancelarii patentowej, która oceni szanse na otrzymanie ochrony. Przy zgłoszeniu znaku towarowego konieczne jest uiszczenie jednorazowej opłaty w wysokości 450 zł. Opłata ta obejmuje jedną klasę towarową; przy każdej następnej należy dopłacić 120 zł. W okresie do dwóch miesięcy zgłoszenie zostaje ujawnione w bazie dla znaków towarowych, a następnie (przy braku stwierdzonych przeszkód) opublikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego. Po publikacji jest czas na zgłoszenie przez osoby trzecie ewentualnych zastrzeżeń odnośnie Twojego znaku — okres ten wynosi 3 miesiące. Ostatnim etapem procesu jest udzielenie decyzji o przyznaniu lub odmowie udzielenia prawa ochronnego. Każda decyzja zostaje opublikowana w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

ZNAK TOWAROWY — OCHRONA

Ochrona znaku towarowego nie jest bezterminowa — trwa 10 lat od momentu zgłoszenia. Jeśli chcesz ją przedłużyć, musisz w odpowiednim terminie uiścić opłatę za przedłużenie. Pamiętaj, że brak płatności lub nieterminowość skutkować mogą wygaśnięciem prawa do ochrony. Na jakie koszty należy się przygotować? Wszystko zależy od ilości klas towarowych. Koszt ochrony wynosi bowiem 400 zł za każdą klasę towarową. Jeżeli spóźnisz się z wpłaceniem opłaty za przedłużenie, koszty będą wyższe — opłata wniesiona w terminie sześciu miesięcy od wygaśnięcia poprzedniego okresu ochrony wzrasta o 30%.