Kim są trademark trolls?

A więc, kim są trademark trolls? Są to trolle od znaków towarowych. Są to firmy, które specjalizują się w zastrzeganiu znaków towarowych. Nie są to jednak usługi świadczone nowym firmom na rynku. Takie firmy wykorzystują niezastrzeżone znaki towarowe firm. Robią to na masową skalę, a następnie żądają abonamentu za możliwość korzystania z znaku towarowego lub oferują zrzeczenie się praw za ogromną stawkę.
Kim są trademark trolls

Czym zajmują się trademark trolls?

Ten niepokojący sposób na wyłudzanie pieniędzy został zauważony już lata temu w Stanach Zjednoczonych. Jednym z pierwszych trolli od znaków towarowych był Leo Stoller. Jego działanie było proste i ukazuje to czym zajmują się trademark trolls. Lokalizował firmę, która nie chroniła swojego znaku towarowego. Zanim firma zdążyła złożyć wniosek o rejestrację znaku towarowego, taki wniosek składała firma Pana Stollera. Odpowiednik Urzędu Patentowego wystawiał świadectwo rejestracji znaku towarowego firmie Stollera, a nie rzeczywistej firmie. Następnym krokiem była atak trolli. Jako, że byli oni prawnym właścicielem znaku towarowego, żądali oni odpłatnej umowy licencyjnej lub możliwości odkupienia praw. Oczywiście za duże pieniądze. Jeśli szantaż się nie powiódł, firmy składały pozew, że ktoś używa ich znaku towarowego, na który posiadają prawne dokumenty.

Trademark trolls – zagrożenie dla firm

Ten niepożądany sposób zarabiania przedostał się również do Europy, w tym do Polski. Pojawiły się firmy, które po analizie danych firm, postanawiają zarejestrować znak towarowy przed faktycznymi właścicielami przedsiębiorstwa. Takie firmy działają w pełni legalnie, ponieważ zastrzegają oni znak towarowy, który jeszcze nie został zarejestrowany. Następnie świadczą usługi sprzedaży lub wynajęcia znaku towarowego. Ze strony technicznej może się to przydarzyć każdej firmie i wiążę się to z ogromnymi kosztami, a czasem nawet utratą praw do swojej marki. Zmasowane ataki nie są jeszcze czymś powszechnym w naszym kraju, ale prawdopodobnie ten trend dotrze również do Polski. Zagrożenie dla firm jest ogromne, dlatego od samego początku warto chronić swoje logo, patenty czy własności intelektualne. Kancelarie prawnicze świadczą usługi w zakresie rejestracji znaku towarowego.

Jak walczyć z trademark trollingiem?

Najlepszym sposobem, aby walczyć z trademark trollingiem jest niezwłoczna rejestracja znaku towarowego. Przedsiębiorca może przez ten proces przejść samodzielnie lub zgłosić się do odpowiednich podmiotów, które pomogą w przygotowaniu wniosku i złożeniu go w Urzędzie Patentowym. Walka z tym nieuczciwym zjawiskiem jest bardzo trudna, gdy ktoś posiada prawa do marki, którą budowaliśmy wiele lat, a spory sądowe mogą ciągnąć się przez latami.