Klasyfikacja lokarneńska – czym jest i czemu służy?

Polska to kraj w Unii Europejskiej, w którym rocznie rejestrowanych jest najwięcej wzorów przemysłowych. Klasyfikacja lokarneńska jest międzynarodowym systemem stosowanym do klasyfikacji produktów i usług dla celów rejestracji znaków towarowych. Opiera się on na liście 32 klas towarów i 219 podklas, ustanowionej na mocy Porozumienia z Locarno. Celem tego porozumienia jest zapewnienie, że systemy rejestracji znaków towarowych w różnych krajach są podobne, tak aby właściciele znaków towarowych mogli łatwo chronić swoje znaki w wielu krajach. Pomaga to w promowaniu międzynarodowego handlu i wymiany handlowej. System klasyfikacji lokarneńskiej jest prowadzony przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) i jest regularnie aktualizowany, aby odzwierciedlić zmiany w technologii i trendach konsumenckich.
Klasyfikacja lokarneńska

Zastosowanie i budowa klasyfikacji lokarneńskiej

Klasyfikacja lokarneńska jest międzynarodowym systemem klasyfikacyjnym i służy do klasyfikacji wzorów przemysłowych. Została ona ustanowiona w 1968 r. przez Międzynarodowy Związek Ochrony Własności Przemysłowej (UPIP). Ten system klasyfikacji grupuje podobne lub powiązane produkty, co ułatwia wyszukiwanie konkretnego wzoru.

Klasyfikacja lokarneńska obejmuje szeroki zakres produktów, od mebli i biżuterii po artykuły odzieżowe. Produkty są klasyfikowane według ich kształtu, materiału, przeznaczenia oraz innych cech. Każdemu produktowi przypisany jest konkretny numer w ramach jego grupy. Ułatwia to poszukiwaczom szybkie znalezienie pożądanego produktu. Podczas konstruowania tego systemu klasyfikacji związek UPIP podzielił wszystkie wzory przemysłowe na 32 klasy. W ramach każdej klasy podzielono je dalej na podklasy i poszczególne pozycje. Dzięki temu użytkownicy systemu mogą łatwo przeszukiwać bazę danych bez konieczności ręcznego przeglądania każdej pozycji po kolei.

Klasyfikacja lokarneńska jest stosowana przez wiele krajów na całym świecie jako skuteczny sposób ochrony praw własności intelektualnej w zakresie wzorów przemysłowych. Umożliwia ona zarówno firmom, jak i osobom prywatnym rejestrację swoich wzorów w UPIP, dzięki czemu mogą być one chronione przed naruszeniem praw autorskich lub niewłaściwym wykorzystaniem.

Czym jest EuroLocarno?

Jest to narzędzie, które niesie za sobą dużo korzyści i ułatwia nam wyszukiwanie wzorów przemysłowych, które zarejestrowane są w całej Unii Europejskiej. EuroLocarno jest wyszukiwarką na tyle intuicyjną, że możemy nawet ustalić język wyszukiwania aby jeszcze bardziej ułatwić sobie przeszukiwanie klasyfikacji. Po wpisaniu odpowiedniego wyrażenia, ukazuje nam się lista sugerowanych klas i podklas. Warto, aby przedsiębiorcy, podczas rejestracji wzorów przemysłowych korzystali z terminów dostępnych w ramach tej wyszukiwarki. Już w trakcie rejestracji wzoru aplikacja nie generuje problemów z właściwym tłumaczeniem zwrotu, co ma znaczny wpływ na szybkość rejestracji i przejrzystość zgłoszenia. Warto także pamiętać o niezbędności zaklasyfikowanie produktu do odpowiedniej klasy, jak i podklasy. Ze względu na precyzję w wyborze odpowiedniej podklasy w późniejszym czasie wpływa to łatwość w wyszukiwaniu wzoru.

Jeżeli zainteresował Cię artykuł na temat Klasyfikacji Lokarneńskiej to zachęcamy do przejścia do zakładki rejestracja wzoru przemysłowego, gdzie dowiesz się więcej na ten temat. Zobacz także czym zajmuje się nasze biuro prawa patentowego.