Klauzule niedozwolone w regulaminie sklepu internetowego

Prowadzenie internetowego sklepu wymaga stworzenia regulaminu sklepu i jest to obligatoryjne (ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Jeśli sklep internetowy zawrze w swoim regulaminie klauzule niezgodne z prawem, klauzule te nie będą mogły być egzekwowane. Oznacza to, że sklep internetowy nie będzie mógł się na nie powołać, jeśli będzie próbował je wyegzekwować od klienta. Co więcej, klauzule niedozwolone w regulaminie sklepu mogą być również obciążające finansowo, ponieważ mogą skończyć się karą dla przedsiębiorstwa e-commerce.
klauzula niedozwolona

Czym są klauzule niedozwolone?

Klauzula niedozwolona to taka klauzula w umowie, która nie jest prawnie wykonalna. Klauzule niedozwolone są zazwyczaj nieważne i niewykonalne, co oznacza, że nie mogą być egzekwowane przez żadną ze stron umowy. Klauzule niedozwolone w sklepach internetowych to zapisy, które są niezgodne z prawem i nie powinny być one umieszczane w regulaminie sklepu. Jeśli przedsiębiorca umieści, takie zapisy naraża się on nie tylko na niższe wyniki sprzedażowe, ale także na konsekwencje prawne.

Klauzule niedozwolone – co nie powinno znaleźć się w regulaminie?

Bardzo często, w regulaminach pojawiają się klauzule niedozwolone. Co nie powinno znaleźć się w regulaminie? Klauzule abuzywne to coś, czego powinni omijać przedsiębiorcy. Konsumenci mogą wystąpić na drogę sądową, aby unieważnić dane zakupy. Regulamin musi zostać zaakceptowany przez kupującego przed dokonaniem zakupów, jeśli występują w nim niedozwolone klauzule, nie mają one mocy prawnej i nie będą wiązać stron zawartej umowy. To co nie powinno się znaleźć w regulaminie sklepu jest opisane w ogólnodostępnym rejestrze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Co grozi za stosowanie klauzul niedozwolonych w regulaminie sklepu internetowego?

Za stosowanie klauzul niedozwolonych w regulaminie sklepu internetowego może grozić jedna z najpoważniejszych i najbardziej dotkliwych kar dla przedsiębiorcy. Mowa tu o karze pieniężnej nałożonej przez prezesa UOKiK i jest ona równoważna z wartością do 10% obrotów za rok poprzedzający nałożenie kary. Są to ogromne straty finansowe dla firm działających online. Niedozwolone postanowienia umowne mogą być dotkliwe, a sprawę do sądu może zgłosić nawet osoba, która nie była klientem danej firmy.

Jakie są najczęstsze błędy, czyli klauzule niedozwolone

Istnieje kilka najczęstszych błędów, które są klauzulami niedozwolonymi. Mogą one przysporzyć wielu kłopotów sprzedawcy. W poniższej liście znajdują się zapisy z regulaminów sklepów internetowych i nasze komentarze.

  • Towar musi zostać odesłany w nienaruszonym opakowaniu – konsument ma prawo dokładnego zapoznania się z towarem, który jest zafoliowany.
  • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie – sklep internetowy musi ponosić odpowiedzialność za niedotrzymanie terminu wysyłki towarów.
  • Zdjęcia i opisy produktów mogą się różnić – rzetelna i prawdziwa informacja o ofercie musi zostać podana potencjalnemu klientowi. Sprzedający nie może dodawać nieprawdziwych zdjęć, które wprowadzają w błąd konsumenta.
  • Sprzedawca nie odpowiada za utratę danych klientów – sklep jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie dane o klientach, które prowadzi w bazach danych.