Likwidacja spółki – o czym warto wiedzieć?

Likwidacja spółki odbywa się, gdy panuje w niej sytuacja trudna do rozwiązania. Pozwala to na wycofanie zainwestowanych środków. Drugim powodem likwidacji spółek jest brak zasadności ich istnienia. Proces likwidacji zaczyna się od tzw. otwarcia likwidacji. Wyznacza się wtedy likwidatorów. Fakt ten zgłasza się w sądzie rejestrowym. Konieczne jest przygotowanie bilansu otwarcia likwidacji. Otwarcie zostaje ujawnione w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, co pozwala wierzycielom na zgłaszanie wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od ujawnienia. Likwidatorzy muszą uregulować wszelkie sprawy finansowe, przygotować sprawozdanie likwidacyjne, a następnie zatwierdzić je bezwzględną większością głosów. Następnie składa się w sądzie rejestrowym wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców oraz ww. sprawozdania. Sąd ostatecznie wydaje postanowienie o wykreśleniu z KRS.
likwidacja spółki

Likwidacja spółki to skomplikowany proces, podczas którego łatwo jest popełnić błąd. Dowiedz się więcej na temat samej procedury i sprawdź, o czym warto pamiętać, planując otwarcie likwidacji.

LIKWIDACJA SPÓŁEK — KIEDY STOSUJE SIĘ TO ROZWIĄZANIE?

Istnieje kilka przyczyn likwidacji spółek. Pierwszą z nich jest kryzysowa sytuacja w spółce, trudna do rozwiązania w inny sposób niż przez jej likwidację. Bardzo często posunięcie to okazuje się najbardziej korzystnym finansowo. Pozwala też na wycofanie zainwestowanych w spółkę środków.

Drugim częstym powodem likwidacji spółek jest brak zasadności ich istnienia. Dotyczy to spółek tworzonych na potrzeby krótkoterminowych projektów. Po zrealizowaniu i zamknięciu projektu cel zostaje osiągnięty, a spółka nie jest już potrzebna. Jeżeli jej przekształcenie bądź sprzedaż nie są korzystną opcją, zdecydować się można właśnie na likwidację.

OTWARCIE LIKWIDACJI SPÓŁKI I POWOŁANIE LIKWIDATORÓW

Likwidacja spółki rozpoczyna się od tzw. otwarcia likwidacji, na mocy uchwały wspólników. Otwarcie likwidacji może też wynikać z podpisanej umowy spółki. Podczas otwarcia procesu wyznacza się likwidatorów, którymi najczęściej są członkowie zarządu. Możliwe jest jednak wyznaczenie na to stanowisko innych osób, drogą uchwały lub na podstawie zapisów z umowy spółki. Fakt otwarcia likwidacji spółki należy zgłosić w sądzie rejestrowym. Konieczne będzie też przygotowanie tzw. bilansu otwarcia likwidacji. Proces likwidacji spółki jest skonstruowany w taki sposób, aby jak najlepiej chronić interesy ewentualnych wierzycieli. Dlatego otwarcie zostaje ujawnione również w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, co pozwala wierzycielom na zgłaszanie wierzytelności, w ciągu 3 miesięcy od ujawnienia.

UREGULOWANIE SPRAW FINANSOWYCH I ZAKOŃCZENIE PROCESU LIKWIDACJI SPÓŁKI

Na likwidatorach spoczywa obowiązek uregulowania wszelkich spraw finansowych. Należy m.in. zaspokoić wierzytelności, ściągnąć należności, spieniężyć majątek spółki i dokonać jego podziału pomiędzy wspólników. Przed podziałem konieczne jest przygotowanie sprawozdania likwidacyjnego, a następnie zatwierdzenie go bezwzględną większością głosów. Ostatnim etapem jest złożenie w sądzie rejestrowym wniosku o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców oraz ww. sprawozdania. Proces kończy się, gdy sąd wyda postanowienie o wykreśleniu z KRS. Warto pamiętać, że likwidacja spółki z oo, a przede wszystkim likwidacja spółki cywilnej czy likwidacja spółki jawnej to skomplikowane procesy, wymagające ścisłego przestrzegania procedury, zgromadzenia odpowiednich dokumentów i wywiązania się z wielu zobowiązań. Dlatego dobrze jest skorzystać ze wsparcia profesjonalnej kancelarii prawnej, która pomoże w szybkim i bezpiecznym przejściu przez cały proces.