Na czym polega zdolność rejestrowa znaku towarowego?

Przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej bardzo ważne jest odpowiednie zabezpieczenie swojej marki i własności intelektualnej. Prawo ochronne jest bardzo ważne, aby nikt inny nie mógł posługiwać się np. naszym logotypem firmy. W tym celu, można przygotować odpowiednie dokumenty, po to, aby przygotować zgłoszenie znaku towarowego. Jest to oznaczenie stosowane w celu odróżnienia towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Znak towarowy może być zarejestrowany w odpowiednim Urzędzie Patentowym w celu zapewnienia ochrony prawnej właścicielowi znaku, a pomagają w tym licencjonowani rzecznicy patentowi.
Na czym polega zdolność rejestrowa znaku towarowego

Co to jest zdolność rejestrowa znaku towarowego?

Znak towarowy to oznaczenie, które pozwala odróżnić towary lub usługi jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Znak towarowy może zostać zarejestrowany przez odpowiednie władze krajowe w celu zapewnienia jego lepszej ochrony. Proces przygotowania znaku towarowego do rejestracji jest nazywany badaniem zdolności rejestrowej znaku towarowego.

Analiza jest pomocna przy rejestracji znaku towarowego

Analiza jest pomocna przy rejestracji znaku towarowego, ponieważ pozwala określić, czy dany znak towarowy jest dostępny do użytku i czy istnieje prawdopodobieństwo pomylenia go z innymi znakami towarowymi. Przedsiębiorca czeka około 6 miesięcy na odpowiedź od Urzędu Patentowego. Gdy zgłoszenie wpłynie do właściwego urzędu, właściciele podobnych znaków towarowych mają 3 miesiące na złożenie sprzeciwu do rejestracji. Jeśli logotyp jest zbyt podobny i nie odróżnia się do wcześniej już zgłoszonego, wniosek może zostać odrzucony, a koszty nie zostaną zwrócone. Warto, aby wnioski zgłaszać po dogłębnej analizie rynku, tak aby nie naruszały one standardów i udało się zastrzec znak towarowy za pierwszym razem. Pomoc w takich analizach świadczą wyspecjalizowane kancelarie patentowe.

Jak badać zdolność znaku towarowego przed rejestracją?

Badając zdolność znaku towarowego przed jego rejestracją, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych kwestii. Pierwszą z nich jest zorientowanie się czy znak towarowy nie jest zbyt podobny do innych istniejących znaków towarowych. Po drugie, należy sprawdzić, czy nie jest zbyt ogólny ani opisowy. Wreszcie, należy upewnić się, że nie będzie mylony z innymi znakami. Badanie znaku towarowego, a dokładniej zdolności odróżniającej jest bardzo ważne. Nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania, dlatego warto przejść przez etap analizy z odpowiednimi specjalistami. Warto zwrócić uwagę na poszczególne elementy:

  • analiza nazwy przedsiębiorstwa (czy nie jest zbyt opisowa),
  • analiza prawnej nazwy firmy (czy nie jest zbyt podobny do innych),
  • wnioski i rekomendacje.

Na ostatni etap składa się:

  • przygotowanie wykazu klas towarów i usług, jakie świadczy dana firma,
  • podpowiedzi o poszukiwaniu odpowiednich nazw firmy,
  • podpowiedzi o konkurencyjnych znakach towarowych.