Piractwo komputerowe w Polsce – jak je zwalczać?

W ostatnich latach, Polacy otrzymali całkiem duże możliwości korzystania z legalnych źródeł danych. Wiele platform streamingowych, muzycznych i telewizyjnych pojawiło się na stałe w Polsce. Za niewielkie pieniądze można mieć dostęp do takich platform jak Spotify, Netflix czy ViaPlay. Z badań Unii Europejskiej wynika, że coraz mniej osób pobiera w sposób nielegalny wytwory twórczości artystów. Nie można jednak sądzić, że odeszło do lamusa, ponieważ nadal można znaleźć objawy piractwa komputerowego w Polsce. Jak je zwalczać?
piractwo komputerowe

Co to jest piractwo komputerowe?

Piractwo komputerowe to nieautoryzowane kopiowanie, dystrybucja lub używanie oprogramowania chronionego prawem autorskim. Jest to forma naruszenia praw autorskich, która w wielu krajach jest karana przez prawo. Jest to używanie twórczości osób trzecich bez ich pozwolenia lub zapłacenia danej sumy pieniędzy. Piractwo może dotykać utworów muzycznych, kanałów telewizyjnych, filmów i seriali, a także programów komputerowych. Nielegalny streaming treści w Internecie to zmora dla wielu artystów, tracą na tym bardzo dużo pieniędzy. Rozpowszechnianie treści to przestępstwo, które grozi grzywną, karą ograniczenia wolności, a nawet karą pozbawienia wolności do 2 lat. Głównym skutkiem nielegalnego udostępniania treści jest pozbawienie możliwości zarabiania przez twórców, co wpływa negatywnie na ich chęć do tworzenia nowych wytworów własności intelektualnej.

Rodzaje piractwa komputerowego

W Polsce jest to problem, który dotyka również inne sfery życia. Kradzież znaku towarowego czy tworzenie produktów bez licencji (tzw. podróbek) jest niedopuszczalne, a pozwala na osiągniecie korzyści majątkowej przez osoby trzecie. Piraci komputerowi działają bardzo podobnie, lecz w sieci. Wyszczególnionych jest kilka rodzajów piractwa komputerowego i jak widać, każdy z nas może w tym procesie uczestniczyć. Najpopularniejsze jest piractwo u użytkowników końcowych. Jest to instalowanie jednej kopii programu na kilku komputerach, odnawianie licencji w nielegalny sposób czy kopiowanie płyt z plikiem instalacyjnym. Piractwo w Internecie polega na bezpłatnym pobieraniu treści, a także wymiana plików „peer-to-peer”. Kolejny rodzaj tyczy się podrabiania oprogramowania komputerowego, a także sprzedaż komputera z takim oprogramowaniem.

Jak chronić firmę przed piractwem komputerowym?

Istnieje kilka sposobów ochrony firmy przed piractwem komputerowym. Jednym z nich jest rejestracja znaku towarowego firmy w Urzędzie Patentowym. Zarejestrowane przedsiębiorstwo ze znakiem towarowym to zdecydowanie najlepszy pomysł na zwalczanie nieuczciwej konkurencji i ochrona swoich finansów. W przypadku twórców, ustawa o prawie autorskim chroni twórców przed bezprawnym kopiowaniem ich twórczości. Warto stosować znak towarowy przy swoich produktach, jeśli udało się otrzymać takowy. Kolejnym dobrym pomysłem jest dodawanie znaków wodnych do swoich treści w Internecie. Kolejną dobrą praktyką jest instalacja odpowiednich programów na wszystkich komputerach firmowych.