Zleć nam Przekształcenie działalności

przekształcenie działalności

Przekształcenie działalności jednoosobowej

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej wiąże się z odpowiedzialnością całym majątkiem osobistym przedsiębiorcy za zobowiązania powstałe w związku z prowadzeniem tej działalności.

Jeżeli zatem Twoja działalność rozwinęła się na tyle, że ponoszenie przez Ciebie takiej nieograniczonej odpowiedzialności jest dość ryzykowne, warto zastanowić sią nad przekształceniem jej w spółkę prawa handlowego.

0

Lat doświadczenia

0 +

Zadowolonych klientów

0 +

Załatwionych spraw

0 +

Ekspertów prawa

Krok 1
Doradztwo

Doradzamy w zakresie wyboru najbardziej optymalnej formy prawnej dla Twojego przedsiębiorstwa.

 

Krok 2
Przygotowanie dokumentacji

Przygotowujemy dokumentację niezbędną do zainicjowania procesu przekształcenia, w tym planu przekształcenia, oświadczeń i aktu założycielskiego albo statutu spółki przekształconej.

Krok 3
Nadzór działania rewidenta

Prowadzimy nadzór nad działaniem biegłego rewidenta, który będzie opiniował plan przekształcenia i pozostałą dokumentację prawną.

Krok 4
Postępowanie

Prowadzimy postępowanie w sprawie przekształcenia działalności gospodarczej aż do wydania przez Sąd rejestrowy postanowienia o wpisie spółki przekształconej do KRS.

POMOŻEMY W PRZEJŚCIU CAŁEGO POSTEPOWANIA!

Prawnicy Lawyer Line wszczynają procedurę przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej co najmniej raz na kwartał, a średni czas trwania całego postępowania to 7 miesięcy.

ZAUFAJ NASZYM PRAWNIKOM!

Nasi Specjaliści proponują tylko takie rozwiązania, które są korzystne dla Ciebie w ujęciu całościowym, również pod kątem finansowym i podatkowym. Innymi słowy, zaproponujemy Tobie rozwiązania, które generują dla Ciebie jak najniższe koszty, również w zakresie kosztów naszych usług.
OD 5000 ZŁ / NETTO

Potrzebujesz pomocy?

Pytania i odpowiedzi

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie Przekształcenia Działalności

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może przekształcić formę prowadzonej działalności tylko w jednoosobową spółkę kapitałową, tj. jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub jednoosobową spółkę akcyjną.

Tak, ponieważ zmiana brzmienia firmy dokonywana w związku z przekształceniem polega tylko na zmianie dodatkowego oznaczenia formy prawnej przedsiębiorcy, „nowa” spółka przekształcona może działać pod firmą używaną wcześniej do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Co do zasady tak. Wedle przepisu art. 553 § 2 k.s.h. „nowa” spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane jednoosobowemu przedsiębiorcy przed przekształceniem działalności, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Ponadto “nowej: spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przysługujące wcześniej jednoosobowemu przedsiębiorcy. Oznacza to, że treść wszystkich stosunków prawnych jakie łączyły jednoosobowego przedsiębiorcę z innymi podmiotami pozostaje bez zmian. W praktyce oznacza to, że “nowa” spółka przekształcona nie musi wykonywać żadnych dodatkowych czynności, aby przeszły na nią prawa i obowiązki przekształconego przedsiębiorcy. Przykładowo, umowa nie musi zawierać żadnych aneksów ani nie jest konieczne uzyskanie zgody kontrahentów na zmianę stron umowy.

Numer NIP „nowej” spółki przekształconej pozostaje taki sam jak NIP przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorcy. Nie ma zatem potrzeby informowania swoich stałych kontrahentów o zmianie tego numeru.

Nie, pomimo, iż przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorcy dochodzi do skutku z chwilą wpisania tej spółki do KRS, to przekształcany przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć odrębny wniosek o ujawnienie tego przekształcenia w CEIDG.

Szybki Kontakt

Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego. W obu wyżej wymienionych przypadkach, zgoda może być w każdym czasie wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić przez wysłanie e – maila na adres: kancelaria@lawyerline.pl

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą lub chcesz uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu.

Lawyer Line sp. z o.o. będzie przetwarzała Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy (nie dłużej jednak niż przez 3 lata od dnia otrzymania przez Państwa oferty handlowej Spółki), a dalej przez czas wykonania umowy, a także przez czas, w którym Lawyer Line sp. z o.o. jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży. Po upływie wskazanych okresów czasu, Państwa dane zostaną przez Lawyer Line sp. z o.o. zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych.

Administratorem danych osobowych jest Lawyer Line spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Działowej 16/55, 61-747 Poznań, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000689270, NIP: 783 – 17 – 62 – 667. Administrator danych osobowych nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych, bo nie ma takiego obowiązku prawnego. W sprawie ochrony danych osobowych można się z nim kontaktować wysyłając e-maila na adres: kancelaria@lawyerline.pl.

Promocja firmy jest zwykle długotrwałym procesem, dlatego jeśli chodzi o znak towarowy, rejestracja jest niezbędna. Wszystkie nakłady finansowe oraz czas poświęcony na budowanie pozycji na rynku mogą pójść na marne, jeśli nie zabezpieczysz własności swojej firmy. 

znaki towarowe skuteczna rejestracja

Znaki towarowe

wzory przemysłowe skuteczna rejestracja

Wzory przemysłowe

Wzorem przemysłowym jest każdy nowy i posiadający indywidualny charakter produkt, posiadający w szczególności oryginalną linię, kontur, kształt czy kolorystykę. Indywidualny charakter danemu produktowi, który może być wzorem przemysłowym, może nadać również jego faktura lub materiał, z którego jest wytworzony, a także jego ornamentacja.

Prawo spółek to dziedzina prawa określająca zasady działania spółek cywilnych osobowych oraz kapitałowych. 

W tym aspekcie zajmujemy się pomocą przy rejestracji, przekształceniu czy likwidacji spółek.

prawo spółek pomoc prawna

Prawo spółek

Fundacje/Stowarzyszenia

Coraz więcej osób decyduje się na założenie fundacji – w ten sposób zyskujesz sposób na realizację celów charytatywnych, artystycznych lub naukowych. Założenie stowarzyszenia wiąże się z dopełnianiem obowiązków w zakresie składania wniosków do KRS oraz rejestracji stowarzyszenia.