Zleć nam przygotowanie dokumentów do Rejestracji Spółki

rejestracja spółki

Rejestracja spółki

Masz pomysł na swój biznes ale boisz się w niego inwestować jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą?

Załóż spółkę, ograniczając swoją odpowiedzialność do dopuszczalnego prawem minimum, i realizuj swoje plany gospodarcze! Rejestracja spółki z o.o. przy współpracy z Lawyer Line pozwoli szybko i skutecznie przebrnąć przez procedury prawne aż do chwili wydania przez właściwy Sąd postanowienia o wpisie Spółki do KRS.

0

Lat doświadczenia

0 +

Zadowolonych klientów

0 +

Załatwionych spraw

0 +

Ekspertów prawa

Kontakt
Kontakt

Prawnik z Lawyer Line kontaktuje się z Klientem i ustala sposób rejestracji spółki, treść umowy spółki, skład osobowy spółki i sprawdza czy zaproponowane przez Klienta osoby mogą pełnić określone funkcje w Zarządzie spółki.

Umowa
Umowa

Prawnik z Lawyer Line przygotowuje dla Klienta umowę spółki, która ustali zasady jej funkcjonowania w najkorzystniejszy dla Klienta sposób.

Weryfikacja
Weryfikacja

Prawnik z Lawyer Line weryfikuje firmę (nazwę) spółki pod kątem jej dostępności na rynku, co pozwoli uniknąć ewentualnej kolizji z nazwą innego przedsiębiorcy działającego w podobnej branży.

Postępowanie
Postępowanie

Prawnik z Lawyer Line przygotowuje wniosek o wpis spółki do KRS i prowadzi całe postępowanie rejestrowe za Klienta.

Instruktaż
Instruktaż

Po wpisaniu spółki do KRS, Prawnik z Lawyer Line instruuje Klienta o dalszych krokach, które spółka musi podjąć w celu rozpoczęcia swojej działalności.

Zarejestruj spółkę bez wychodzenia z domu!

Prawnicy z Lawyer Line skomplikowane pojęcia prawne objaśniają w jasny, prosty sposób, zrozumiały dla każdego Klienta. Dodatkowo kontakt z Prawnikiem odbywa się przez internet i telefonicznie, co powoduje, że Klient może zlecać usługi prawne bez wychodzenia z domu.

ZAUFAJ NASZYM PRAWNIKOM!

Nasi Specjaliści proponują tylko takie rozwiązania, które są korzystne dla Ciebie w ujęciu całościowym, również pod kątem finansowym i podatkowym. Innymi słowy, zaproponujemy Tobie rozwiązania, które generują dla Ciebie jak najniższe koszty, również w zakresie kosztów naszych usług.
Prawnicy z Lawyer Line rejestrują średnio 2 spółki tygodniowo.
OD 990 ZŁ / NETTO

Potrzebujesz pomocy?

Pytania i odpowiedzi

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie Rejestracji Spółki

Czy członek zarządu ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki?
Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością co do zasady ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki tylko do wysokości opłaconego przez siebie udziału w kapitale zakładowym, którego minimalna wysokość określona jest przez kodeks spółek handlowych i wynosi 5.000,00 złotych. Odpowiedzialność wspólników jest co do zasady znikoma w stosunku do wysokości dywidend, które mogą im być wypłacane przez spółkę z o.o.

Jeżeli chodzi o członków zarządu spółki z o.o., to ponoszą oni osobistą odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o. tylko wtedy, gdy spółka sama nie będzie mogła ich wypełnić. Jednocześnie członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki, które spółka zaciągnęła w trakcie pełnienia przez nich funkcji członka zarządu.

Z odpowiedzialności tej można się jednak bardzo łatwo uwolnić, wykazując, że wystąpiły odpowiednie przesłanki przewidziane w kodeksie spółek handlowych

Nie, członkowie zarządu spółki z o.o. nie muszą być zatrudnieni w spółce na umowę o pracę, ale mogą pełnić swoją funkcję z powołania. Dzięki temu spółka może zaoszczędzić wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne członków zarządu.

Tylko jedyny wspólnik spółki z o.o. (czy wspólnik jednoosobowej spółki z o.o.), bez względu na to czy opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne z innych tytułów, jest obowiązany uiszczać je również z tytułu swojego uczestnictwa w spółce z o.o. Warto o tym zatem pamiętać i odpowiednio dobrać skład osobowy udziałowców spółki z o.o. przed złożeniem wniosku o jej rejestrację.

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie jednoosobowej jest co do zasady tańsze, ponieważ przedsiębiorca taki nie jest obowiązany prowadzić tzw. pełnej księgowości i składać odpowiednich sprawozdań do sądu rejestrowego. Przedsiębiorca jednoosobowy odpowiada za zobowiązania wynikające z prowadzenia przez siebie działalności gospodarczej całym swoim prywatnym majątkiem bez ograniczeń, natomiast w przypadku spółki z o.o. odpowiedzialność ta jest ograniczona tylko do majątku tej spółki. Dlatego też przy prowadzeniu przedsięwzięć gospodarczych, które wiążą się ze znacznymi inwestycjami kapitałowymi, warto zastanowić się nad prowadzeniem tej działalności w firmie spółki z o.o.

Szybki Kontakt

Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego. W obu wyżej wymienionych przypadkach, zgoda może być w każdym czasie wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić przez wysłanie e – maila na adres: kancelaria@lawyerline.pl

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą lub chcesz uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu.

Lawyer Line sp. z o.o. będzie przetwarzała Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy (nie dłużej jednak niż przez 3 lata od dnia otrzymania przez Państwa oferty handlowej Spółki), a dalej przez czas wykonania umowy, a także przez czas, w którym Lawyer Line sp. z o.o. jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży. Po upływie wskazanych okresów czasu, Państwa dane zostaną przez Lawyer Line sp. z o.o. zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych.

Administratorem danych osobowych jest Lawyer Line spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Działowej 16/55, 61-747 Poznań, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000689270, NIP: 783 – 17 – 62 – 667. Administrator danych osobowych nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych, bo nie ma takiego obowiązku prawnego. W sprawie ochrony danych osobowych można się z nim kontaktować wysyłając e-maila na adres: kancelaria@lawyerline.pl.

Promocja firmy jest zwykle długotrwałym procesem, dlatego jeśli chodzi o znak towarowy, rejestracja jest niezbędna. Wszystkie nakłady finansowe oraz czas poświęcony na budowanie pozycji na rynku mogą pójść na marne, jeśli nie zabezpieczysz własności swojej firmy. 

znaki towarowe skuteczna rejestracja

Znaki towarowe

wzory przemysłowe skuteczna rejestracja

Wzory przemysłowe

Wzorem przemysłowym jest każdy nowy i posiadający indywidualny charakter produkt, posiadający w szczególności oryginalną linię, kontur, kształt czy kolorystykę. Indywidualny charakter danemu produktowi, który może być wzorem przemysłowym, może nadać również jego faktura lub materiał, z którego jest wytworzony, a także jego ornamentacja.

Prawo spółek to dziedzina prawa określająca zasady działania spółek cywilnych osobowych oraz kapitałowych. 

W tym aspekcie zajmujemy się pomocą przy rejestracji, przekształceniu czy likwidacji spółek.

prawo spółek pomoc prawna

Prawo spółek

Fundacje/Stowarzyszenia

Coraz więcej osób decyduje się na założenie fundacji – w ten sposób zyskujesz sposób na realizację celów charytatywnych, artystycznych lub naukowych. Założenie stowarzyszenia wiąże się z dopełnianiem obowiązków w zakresie składania wniosków do KRS oraz rejestracji stowarzyszenia.