Zleć nam rejestrację Wzoru Przemysłowego

rejestracja wzoru przemysłowego

Rejestracja wzoru przemysłowego

Prowadzimy postępowania w Urzędzie Patentowym RP i w Unijnym Urzędzie ds. Własności Intelektualnej z siedzibą w Alicante (w skrócie: EUIPO) w zakresie uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Prawnicy Lawyer Line pomogą Ci zarejestrować wzór przemysłowy w celu zabezpieczenia go przed bezprawnym wykorzystaniem w przyszłości.

0

Lat doświadczenia

0 +

Zadowolonych klientów

0 +

Załatwionych spraw

0 +

Ekspertów prawa

Usługa prawna w zakresie rejestracji wzorów przemysłowych polega na:

Krok 1
Przygotowanie dokumentacji

Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wzoru przemysłowego we właściwym urzędzie wraz z opisem wyjaśniającym ilustrację wzoru przemysłowego.

 
Krok 2
Informacja o opłatach

Przygotowanie informacji o opłatach urzędowych za zgłoszenie i ochronę wzoru przemysłowego.

Krok 3
Zgłoszenie wzoru przemysłowego

Zgłaszamy wzór przemysłowy we właściwym Urzędzie Patentowym.

Krok 4
Monitoring i postępowanie

Monitorujemy sprawę oraz przebieg procesu we właściwych urzędach.

Krok 5
Decyzja urzędu

Wydanie decyzji udzielającej prawo z rejestracji wzoru przemysłowego.

Krok 6
Uiszczenie opłat do urzędu

Przekazujemy Klientowi informację o sposobie uiszczenia opłat z ochronę wzoru przemysłowego.

SKRÓĆ CZAS REJESTRACJI DO MINIMUM!

Wzorem przemysłowym jest każdy nowy i posiadający indywidualny charakter produkt, posiadający w szczególności oryginalną linię, kontur, kształt czy kolorystykę. Indywidualny charakter danemu produktowi, który może być wzorem przemysłowym, może nadać również jego faktura lub materiał, z którego jest wytworzony, a także jego ornamentacja.

Wzorem przemysłowym może zostać każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego. Za wzór przemysłowy nie zostanie już uznany program komputerowy.

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego uzyskuje się na okres 25 lat (podzielony na pięcioletnie okresy) na terytorium Polski lub w całej Unii Europejskiej.

Jednym zgłoszeniem wzoru przemysłowego można objąć nawet 10 odmian wzorów

Szybki Kontakt

Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego. W obu wyżej wymienionych przypadkach, zgoda może być w każdym czasie wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić przez wysłanie e – maila na adres: kancelaria@lawyerline.pl

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą lub chcesz uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu.

Lawyer Line sp. z o.o. będzie przetwarzała Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy (nie dłużej jednak niż przez 3 lata od dnia otrzymania przez Państwa oferty handlowej Spółki), a dalej przez czas wykonania umowy, a także przez czas, w którym Lawyer Line sp. z o.o. jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży. Po upływie wskazanych okresów czasu, Państwa dane zostaną przez Lawyer Line sp. z o.o. zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych.

Administratorem danych osobowych jest Lawyer Line spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Działowej 16/55, 61-747 Poznań, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000689270, NIP: 783 – 17 – 62 – 667. Administrator danych osobowych nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych, bo nie ma takiego obowiązku prawnego. W sprawie ochrony danych osobowych można się z nim kontaktować wysyłając e-maila na adres: kancelaria@lawyerline.pl.

Promocja firmy jest zwykle długotrwałym procesem, dlatego jeśli chodzi o znak towarowy, rejestracja jest niezbędna. Wszystkie nakłady finansowe oraz czas poświęcony na budowanie pozycji na rynku mogą pójść na marne, jeśli nie zabezpieczysz własności swojej firmy. 

znaki towarowe skuteczna rejestracja

Znaki towarowe

wzory przemysłowe skuteczna rejestracja

Wzory przemysłowe

Wzorem przemysłowym jest każdy nowy i posiadający indywidualny charakter produkt, posiadający w szczególności oryginalną linię, kontur, kształt czy kolorystykę. Indywidualny charakter danemu produktowi, który może być wzorem przemysłowym, może nadać również jego faktura lub materiał, z którego jest wytworzony, a także jego ornamentacja.

Prawo spółek to dziedzina prawa określająca zasady działania spółek cywilnych osobowych oraz kapitałowych. 

W tym aspekcie zajmujemy się pomocą przy rejestracji, przekształceniu czy likwidacji spółek.

prawo spółek pomoc prawna

Prawo spółek

Fundacje/Stowarzyszenia

Coraz więcej osób decyduje się na założenie fundacji – w ten sposób zyskujesz sposób na realizację celów charytatywnych, artystycznych lub naukowych. Założenie stowarzyszenia wiąże się z dopełnianiem obowiązków w zakresie składania wniosków do KRS oraz rejestracji stowarzyszenia.