Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego

Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego jest bardzo ważny. Jeśli uważasz, że ktoś nie powinien otrzymać ochrony na swój znak, zgłoś to do odpowiedniego Urzędu Patentowego. Pamiętaj o tym, że powinieneś ten fakt udowodnić. Jeśli wygrasz, Urząd odmówi ochronnego prawa na znak towarowy danej firmie. Sprawdź, jak przebiega proces składania wniosku przeciwko zgłoszenia znaku towarowego.
Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego

Sprzeciw do rejestracji znaku towarowego

Może być wiele powodów, dla których ktoś sprzeciwia się rejestracji znaku towarowego. Może uważać, że znak jest zbyt podobny do znaku własnego, a może sądzić, że spowoduje on zamieszanie na rynku. Niezależnie od przyczyny, jeśli chcesz wystąpić ze sprzeciwem do rejestracji znaku towarowego – będziesz musiał zgłosić ten fakt w odpowiednim miejscu. Może to być długi i kosztowny proces, dlatego najlepiej jest unikać sprzeciwu i zarejestrować swój znak towarowy, jako pierwszy, jeśli tylko jest to możliwe. Informacja o zgłoszeniu rejestracji znaku towarowego jest publikowana oficjalnie w rejestrze odpowiedniego Urzędu Patentowego. Od tej chwili, ma się 3 miesiące, aby wnieść sprzeciw.

Czy właściciele podobnych znaków dowiedzą się o Twoim zgłoszeniu znaku towarowego?

Jest to zależne, od tego do jakiej instytucji wniesiemy sprzeciw związany z rejestracją znaku. Właściciele podobnych znaków dowiedzą się o Twoim zgłoszeniu znaku towarowego, jeśli zgłosisz go do Urzędu Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej. Europejski odpowiednik informuje właścicieli o takim zgłoszeniu. Nieuwaga konkurenta raczej nie ma tu wpływu, a złożenie samych dokumentów do rejestracji nie załatwia sprawy. EUIPO podaje statystyki, że aż do ok. 20 % zgłoszeń wpływają wnioski ze sprzeciwem. Sytuacja wygląda inaczej, jeśli chodzi o Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. UPRP nie informuje o wpłynięciu sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego. Jeśli wniosek zostanie odrzucony, bardzo często jest to strata pieniędzy, a także wstąpienie na „ścieżkę wojenną” z konkurencyjna firmą.

Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego – kto może go złożyć?

Zdecydowanie warto rozpocząć cały proces, jeśli posiada się odpowiednie dowody i argumenty. Na pwcześniejsze prawo podmiotowe, może to być niezwykle skuteczne przy sprzeciwie wobec zgłaszanego znaku towarowego. Kto może go złożyć? Wnoszący sprzeciw powinien przygotować cały zestaw dokumentów, a najczęściej są to właściciele:

  • praw autorskich do logo firmy – bardzo często takiego zgłoszenia dokonuje grafik, który zaprojektował logo i posiada do niego prawa.
  • prawa do nazwy firmy – założenie firmy to pewność, że nazwa pojawiła się w KRS lub CEIDG. Chronią je przepisy kodeksu cywilnego, czyli tzw. prawo do firmy.
  • praw do zarejestrowanego znaku towarowego – jest to zdecydowanie najłatwiejszy sposób na wygranie całego procesu. Jeśli wnoszący sprzeciw posiada dokument zapewniający o prawie ochronnym, ma większe szanse na sukces.