Szara strefa w obrocie paliwami

Bez wątpienia zjawisko to jest bardzo niebezpiecznie. Nie tylko dla osób zajmujących się nielegalną działalnością, ale także dla całego Państwa. Szara strefa w obrocie paliwami to również zjawisko, które może powodować ogromne straty dla systemu finansowego w Państwie. Proces ten może być coraz powszechniejszy z powodu wysokich cen za paliwa. Wysokie podatki nie sprzyjają legalnym działalnościom przy niskich wynagrodzeniach milionów Polaków. Czym jest szara strefa i jak działają w niej firmy zajmujące się dystrybucją paliw?
Szara strefa w obrocie paliwami

Czym jest szara strefa gospodarcza?

Szara strefa gospodarcza to wszelka działalność, która odbywa się poza formalną i regulowaną gospodarką w danym kraju. Najczęściej jest to ukrywanie dochodów z działalności, która jest legalnie dopuszczalna na terenie kraju. Są one ukrywane w całości lub w części, przede wszystkim przed organami podatkowymi, skarbowymi oraz administracją państwową. Może ona odnosić się do obrotu legalnymi towarami, ale także do świadczenia usług w pełni legalnych w danym kraju. Szara strefa jest często ukryta lub trudna do zmierzenia, co utrudnia jej śledzenie i kwantyfikację. Różni się tym od czarnej strefy, że działalność jest w pełni legalna (sprzedaż owoców lub usługi budowlane), lecz część dochodów jest tuszowana.

Na czym polega działalność w szarej strefie?

Można wyróżnić sporo elementów szarej strefy, ale na czym polega działalność w szarej strefie? Czynnikiem sprzyjającym powstawaniu szarej strefy jest bez wątpienia inflacja, wysokie podatki, ale także niskie wynagrodzenie pracowników. Najprostszym przykładem działalności w szarej strefie jest tzw. praca na czarno. Praca bez odpowiedniej umowy zlecenie lub umowy o pracę jest oczywiście procederem nielegalnym. Łamie to wszelkie przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych oraz podatkowych. 

Jak wygląda szara strefa w obrocie paliwami ciekłymi?

Brak odprowadzania podatków do budżetu państwa powoduje niższe PKB i gorszą sytuację finansową w kraju. Wiele przedsiębiorców nie ma zamiaru odprowadzać dużych składek za pracowników i decyduje się na ich zatrudnianie bez umów. Szara strefa w Polsce rozwija się z powodu zbyt wysokich kosztów utrzymania firmy, błędnie prowadzonych pomocy społecznych oraz zawiłych regulacji w systemie podatkowym. Utrzymanie gospodarstwa domowego przez podatnika w tych czasach nie jest łatwym zadaniem. Kolejną branżą, która ma duży wpływ na PKB jest branża paliwowa. Tam też pojawiają się sytuacje związane z nielegalną działalnością. Istotnym czynnikiem sprzyjającym powstawaniu szarej strefy należy bez wątpienia wysoka cena paliw. Wiele podmiotów sprzedaje paliwa o niższej cenie, niż wielkie koncerny paliwowe. Takie działanie możliwe jest poprzez niedoprowadzanie podatku VAT od sprzedaży. Walka z szarą strefą trwa już wiele lat, a w branży paliwowej jest dość łatwa do wyegzekwowania. Wszelkie transporty, które podlegają akcyzie są kontrolowane i rejestrowane.

Jakich rozmiarów szarej strefy możemy się spodziewać w przyszłych latach?

Szara strefa w Polsce zmniejszyła się wraz z rozwojem płatności bezgotówkowych, ale także dzięki wprowadzeniu zmian w prawie. Według statystyk rozmiary szarej strefy zmniejszyły się w ostatnich latach. A zależność ma być podobna w przyszłych latach. Widoczna jest poprawa tego zjawiska z roku 2020 na 2022 rok. Ale jaka jest prawda? Zjawisko to jest trudne do wykrycia, a przyczyną powstawania szarej strefy jest niska jakość usług i towarów lub bardzo wysokie ceny. W ostatnich latach, ceny paliw podnosiły się regularnie, lecz w roku 2022 przebiły górną granicę wzrostu.

Jeśli chcesz ubiegać się o koncesję opc to sprawdź jakie to proste z naszą pomocą! Skorzystaj także z naszego doradztwa patentowego.