SZKOLENIA

SZKOLENIA
Kategoria / Podkategoria
Biznes / Marketing

Marketing w nowoczesnej organizacji.

Grupa docelowa usługi:
Właściciele, członkowie zarządu, pracownicy odpowiedzialni pośredni lub bezpośrednio za kontakt z klientem.
Pracownicy odpowiedzialni za realizację usług lub produktów firmy, mający bezpośredni kontakt z realizacja usług/towarów i/lub majacy kontakt z klientem.

Program szkolenia:

Moduł I
Koncepcje zarządzania relacjami z klientami
Przepisy odnoszące się do pozyskiwania i przechowywania danych klientów
Strategią generalna i marketingowa przedsiębiorstwa w zarządzaniu relacjami z klientami
Narzędzia marketingowe nastawione na kształtowanie relacji z klientem
Czynniki mające znaczenie dla lojalności klienta
Modele najważniejsze zachowań konsumentów

Moduł II
Potrzeby oraz oczekiwania różnych grup klientów
Diagnoza potrzeb i oczekiwań klientów
Analizy i interpretacje badań marketingowych
Narzędzia komunikacji elektronicznej w celu nawiązania i utrzymania kontaktu z klientem
Tworzenie oferty i sposoby kontaktu z klientem
Rozwiązania technologiczne typu CRM, narzędzia ICT i oprogramowania wspierające zarządzanie relacjami z klientami

Moduł III
Kształtowanie wizerunku pracodawcy
Zasady kształtowania relacji z otoczeniem
Zasady tworzenia strategii 5/5 z 277 ocen
Nowoczesne kanały komunikacji i techniki marketingowe
Efektywne zasady tworzenia komunikatów dla różnych grup odbiorców

Moduł IV
Analiza zachowań konsumenckich
Formułowanie celów strategii dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu i kształtowania wizerunku pracodawcy.
Działania wizerunkowe do specyfiki działalności organizacji
Określenie grup docelowych formułowanych komunikatów z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi
Dobór kanałów komunikacji adekwatnych do preferencji wybranych grup docelowych.

Celem usługi jest samodzielna realizacja przez uczestników działań marketingowych w oparciu o wyznaczone cele firmy, budowanie marki firmy i jej rozpoznawalności na rynku. Jak również zrozumienie znaczenia działań marketingowych w firmie i ich złożoność.

Efekty uczenia się:
Definiuje jakie korzyści wynikają z wdrożenia koncepcji zarządzania relacjami z klientami
Stosuje przepisy prawne odnoszące się do pozyskiwania i przechowywania danych klientów
Wskazuje związek pomiędzy strategią generalną przedsiębiorstwa i strategią marketingową
Stosuje narzędzia marketingowe nastawione na kształtowanie relacji z klientem
Wskazuje czynniki mające znaczenie dla lojalności klienta
Definiuje modele najważniejsze zachowań konsumentów
Wskazuje i opisuje potrzeby oraz oczekiwania różnych grup klientów
Projektuje badania rynku skoncentrowane na diagnozie potrzeb i oczekiwań klientów
Dokonuje analizy i interpretacji badań marketingowych
Proponuje zmiany w ofercie przedsiębiorstwa w oparciu o wyniki badań marketingowych
Wykorzystuje narzędzia komunikacji elektronicznej w celu nawiązania i utrzymania kontaktu z klientem Indywidualizuje ofertę i sposób kontaktu z klientem
Definiuje ofertę rynkową rozwiązań technologicznych typu CRM oraz wykorzystuje narzędzia ICT i oprogramowanie wspierające zarządzanie relacjami z klientami
Dostrzega znaczenie relacji bezpośredniej w utrzymaniu klienta
Dostrzega różnorodność potrzeb swoich klientów
Określa podstawy marketingu i zasady kształtowania relacji z otoczeniem
Stosuje nowoczesne kanały komunikacji.
Prowadzi analizy zachowań konsumenckich oraz potrzeb klientów zewnętrznych i wewnętrznych organizacji.
Określa podstawy marketingu i zasady kształtowania relacji z otoczeniem
Formułuje cele strategii dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu i kształtowania wizerunku pracodawcy.
Określa grupy docelowe formułowanych komunikatów. Stosuje techniki marketingowe.
Dobiera kanały komunikacji adekwatnie do preferencji wybranych grup docelowych.
Posiada zdolność planowania i konsekwentnego realizowania wspólnie z pracownikami wizji marki przedsiębiorstwa

Trener: Anna Dągielska / Radomir Kordek

Cena: 6250 zł netto za osobę

SPRAWDŹ – REGULAMIN SZKOLENIA