Transakcje podejrzane a raportowanie do GIIF

Nie wiele osób wie, że każda instytucja ma obowiązek do raportowania podejrzanych transakcji. Transakcje podejrzane muszą być raportowane do GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej). Bezpieczeństwo finansowe jest bardzo ważne, a coraz więcej przestępstw przenosi się do wirtualnej rzeczywistości i trudno jest ustalić i odnaleźć ich sprawców. W tym celu powstała procedura przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu AML.
transakcje podejrzane

Czym jest transakcja podejrzana?

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie posiada definicji tego terminu. Czym jest transakcja podejrzana? Jest to uzasadnione podejrzenie, że pewna transakcja może mieć powiązania z praniem pieniędzy lub finansowaniem działań terrorystycznych. Każda transakcja, której okoliczności mogą wskazywać na taki związek powinny być raportowane. Co więcej, raportowane muszą być również transakcje ponadprogowe, czyli takie o wartości równej lub większej 15 000 EUR. Nawet jeśli jest to kilka transakcji, a instytucja obowiązana ma co do niej podejrzenia.

Jakie transakcje muszą być raportowane do GIIF?

GIIF, czyli Generalny Inspektor Informacji Finansowej musi otrzymywać informacje od instytucji obowiązanych. Jest to obligatoryjne działanie, a nie wywiązanie się z takiego obowiązku skutkuje wysokimi karami finansowymi. Transakcje, które muszą być raportowane do GIIF to takie, które cechują się brakiem powiązania z działalnością klienta. Co więcej, każda transakcja, która może być niejednoznaczna, a także odbiegać od wcześniej działalności klienta. Inną sytuacją może być transakcja, która zdecydowanie odbiega od realnego zapotrzebowania i nie jest racjonalna w systemie zarządzania danym przedsiębiorstwem. Transakcje bez uzasadnienia gospodarczego i ekonomicznego powinny być również zgłaszane i raportowane do GIIF.

Jak raportować transakcje podejrzane?

Do raportowanie transakcji podejrzanych do GIIF służy system iAML. Ma on wbudowaną funkcję tworzenia formularzy, które generują wnioski i zawiadomienia, które są przekazywane do odpowiedniego organu GIIF. System posiada niezbędną bazę danych oraz aktualne wzory wszystkich dokumentów, które są pomocne przy raportowaniu. Poza tym, system AML ma również wszystkie funkcje, które powinny być wykonywane przez instytucje obowiązane. System ten ułatwia i znacznie przyspiesza pracę. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane elektronicznym podpisem oraz kwalifikowaną pieczęcią (elektroniczną).

Jakie są kary za niezgłoszenie transakcji podejrzany do GIIF?

W Polsce zostały wydane już pierwsze kary za niezgłoszenie transakcji podejrzanych do GIIF. Największe kary otrzymała instytucja finansowa, która nie wdrożyła procedur AML (500 000 PLN), a także bank, który nie ustalił beneficjentów rzeczywistych, a także nie zweryfikował ich tożsamości (450 000 PLN). Mniejsze kary otrzymały również instytucje, które nie zweryfikowały klientów (7 000 PLN), a także te, które nie zgłosiły transakcji powyżej 15 000 EUR – w tym przypadku kara wyniosła 2 000 PLN.