Zleć nam przygotowanie dokumentów do Koncesji OPC

umowy cywlinoprawne

Umowy Biznesowe

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od formy tej działalności, zawiera dziennie co najmniej jedno porozumienie dotyczące funkcjonowania swojego przedsiębiorstwa.

Niektóre są tak „drobne”, że mogą przyjąć formę tylko ustnych ustaleń. Jeżeli jednak chcemy porozumieć się w sprawie prowadzenia przedsięwzięcia gospodarczego na dużą skalę, warto zawrzeć umowę, która w jak najlepszy sposób będzie zabezpieczać Twoje interesy.

0

Lat doświadczenia

0 +

Zadowolonych klientów

0 +

Załatwionych spraw

0 +

Ekspertów prawa

Jak to wygląda?

doradztwo prawne

Prawnicy Lawyer Line przygotują dla Ciebie umowę, która w jak najwyższym stopniu zabezpieczy Twoje interesy i będzie jednocześnie optymalną ofertą dla Twojego kontrahenta.

umowa lawyerline
gwarancja lawyerline

Prawnicy z Lawyer Line przygotowują średnio 1 umowę na tydzień, a analizują postanowienia co najmniej 2 umów w tygodniu.

Potrzebujesz profesjonalnej umowy?

Lista Umów

Poznaj najczęściej zawierane umowy

Umowa użytkowania (ruchomości, nieruchomości, praw) umowa zastawu (w tym zastawu na prawie i zastawu rejestrowego)

 • Umowa sprzedaży rzeczy ruchomej.
 • Przedwstępna umowa sprzedaży ruchomości i nieruchomości.
 • Umowa sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa.
 • Umowa dostawy.
 • Umowa kontraktacji.
 • Umowa o dzieło.
 • Umowa najmu (ruchomości, nieruchomości).
 • Umowa dzierżawy (ruchomości, nieruchomości).
 • Umowa użyczenia.
 • Umowa leasingu.
 • Umowa pożyczki.
 • Umowa zlecenia.
 • Umowa agencyjna.
 • Umowa komisu.
 • Umowa spedycji.
 • Umowa spółki cywilnej.
 • Umowa poręczenia.
 • Umowa darowizny.

Umowy w zakresie usług finansowych, w tym umowa faktoringu właściwego i niewłaściwego,umowa o świadczenie dodatkowych usług faktoringowych (windykacja faktur) Umowy dotyczące własności intelektualnej: umowa licencji na używanie znaku towarowego, umowa sublicencji.

 • Umowa wydawnicza (dotycząca dzieła, dzieła zbiorowego, o redakcję dzieła).
 • Umowa o wykonanie programu komputerowego, udzielenia licencji i świadczenia usług serwisowych.
 • Umowa o świadczenie usług doradztwa informatycznego.
 • Umowa o wykonanie strony www, przeniesienie praw autorskich i pozycjonowanie.
 • Umowa o wykonanie prac projektowych wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych.
 • Umowa o świadczenie pomocy prawnej.
 • Umowa o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego.
 • Umowa menadżerska.
 • Umowa o świadczenie usług ochrony mienia.
 • Umowa o świadczenie usług reklamowych.
 • Umowa sponsoringu.
 • Umowa konsorcjum.
 • Umowa franchisingu.

Jeżeli masz do uregulowania stosunek prawny, który nie mieści się w ramach żadnej z poniższych umów, skontaktuj się z nami, a pomożemy wybrać Ci optymalne dla Ciebie rozwiązanie.

ZAUFAJ NASZYM PRAWNIKOM!

Nasi Specjaliści proponują tylko takie rozwiązania, które są korzystne dla Ciebie w ujęciu całościowym, również pod kątem finansowym i podatkowym. Innymi słowy, zaproponujemy Tobie rozwiązania, które generują dla Ciebie jak najniższe koszty, również w zakresie kosztów naszych usług.
OD 300 ZŁ / NETTO

Szybki Kontakt

Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego. W obu wyżej wymienionych przypadkach, zgoda może być w każdym czasie wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić przez wysłanie e – maila na adres: kancelaria@lawyerline.pl

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą lub chcesz uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu.

Lawyer Line sp. z o.o. będzie przetwarzała Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy (nie dłużej jednak niż przez 3 lata od dnia otrzymania przez Państwa oferty handlowej Spółki), a dalej przez czas wykonania umowy, a także przez czas, w którym Lawyer Line sp. z o.o. jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży. Po upływie wskazanych okresów czasu, Państwa dane zostaną przez Lawyer Line sp. z o.o. zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych.

Administratorem danych osobowych jest Lawyer Line spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Działowej 16/55, 61-747 Poznań, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000689270, NIP: 783 – 17 – 62 – 667. Administrator danych osobowych nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych, bo nie ma takiego obowiązku prawnego. W sprawie ochrony danych osobowych można się z nim kontaktować wysyłając e-maila na adres: kancelaria@lawyerline.pl.

Promocja firmy jest zwykle długotrwałym procesem, dlatego jeśli chodzi o znak towarowy, rejestracja jest niezbędna. Wszystkie nakłady finansowe oraz czas poświęcony na budowanie pozycji na rynku mogą pójść na marne, jeśli nie zabezpieczysz własności swojej firmy. 

znaki towarowe skuteczna rejestracja

Znaki towarowe

wzory przemysłowe skuteczna rejestracja

Wzory przemysłowe

Wzorem przemysłowym jest każdy nowy i posiadający indywidualny charakter produkt, posiadający w szczególności oryginalną linię, kontur, kształt czy kolorystykę. Indywidualny charakter danemu produktowi, który może być wzorem przemysłowym, może nadać również jego faktura lub materiał, z którego jest wytworzony, a także jego ornamentacja.

Prawo spółek to dziedzina prawa określająca zasady działania spółek cywilnych osobowych oraz kapitałowych. 

W tym aspekcie zajmujemy się pomocą przy rejestracji, przekształceniu czy likwidacji spółek.

prawo spółek pomoc prawna

Prawo spółek

Fundacje/Stowarzyszenia

Coraz więcej osób decyduje się na założenie fundacji – w ten sposób zyskujesz sposób na realizację celów charytatywnych, artystycznych lub naukowych. Założenie stowarzyszenia wiąże się z dopełnianiem obowiązków w zakresie składania wniosków do KRS oraz rejestracji stowarzyszenia.