Wezwanie do zaprzestania naruszania znaku towarowego

Rodzaj takiego wezwania możemy zarówno otrzymać jak i wysłać. Jeśli prowadzimy firmę i nie mamy zarejestrowanego logo lub nazwy naszej marki, może się okazać, że zostaliśmy zaatakowani przez tzw. trademark trolls. Są to trolle od znaków towarowych, o których napisaliśmy już jeden artykuł. Takie przedsiębiorstwa rejestrują logo innych firm jako swoje, a następnie żądają od nich dużych sum pieniędzy za korzystanie ze znaków towarowych. Więc, jeśli Twoja firma nie zarejestrowała jeszcze swojej marki, może otrzymać wezwanie do zaprzestania naruszania znaku towarowego od innej firmy (która podkradła i zarejestrowała znak Twojej firmy). Drugą możliwością, może być wysłanie innej firmie takiego wezwania. Jeśli posiadamy zarejestrowany znak towarowy, a ktoś bez naszej wiedzy i zgody posługuje się naszą marką, możemy wysłać mu właśnie taki dokument.
Wezwanie do zaprzestania naruszania znaku towarowego

Czym jest wezwanie do zaprzestania naruszania znaku towarowego?

Po otrzymaniu świadectwa, przedsiębiorca otrzymuje również prawa ochronne na znak towarowy. Tym samym staje się jego właścicielem i żadna inna firma nie może posługiwać się jego własnością i renomą bez jej wiedzy. Czym jest wezwanie do zaprzestania naruszania znaku towarowego? Jest to dokument, który jest wysyłany do osoby, która narusza znak towarowy. Naruszenie jest to każde działanie osób, które nie są uprawnione do korzystania z własnościowych znaków innego przedsiębiorstwa. Może to być bezprawne umieszczanie znaku na stronach internetowych, w materiałach promocyjnych czy oznaczanie towarów i usług. W tym momencie można zareagować i wysłać roszczenie do takiej firmy.

Wezwanie do zaprzestania naruszania znaku towarowego – żądania właściciela znaku towarowego

Przedstawiciel firmy wysyła wezwanie do zaprzestania naruszania znaku towarowego. Żądania właściciela znaku towarowego są najczęściej jednoznaczne – natychmiastowe zaprzestanie używania znaku towarowego oraz takich, które są do niego łudząco podobne. 

Jakie elementy powinny znaleźć się w wezwaniu do zaprzestania naruszania znaku towarowego?

Podczas przygotowywania wezwania do zaprzestania naruszania znaku towarowego powinny się znaleźć następujące elementy:

  • wskazanie świadectwa ochronnego znaku towarowego,
  • wskazanie działań, które naruszają prawo do znaku towarowego,
  • żądanie zaniechania dalszych działań naruszających prawo do korzystania ze znaku,
  • ostateczny termin zaprzestania używania znaku,
  • żądanie korzyści majątkowych, które nabyło przedsiębiorstwo przez używanie znaku,
  • określenie konsekwencji w przypadku braku zaniechania używania znaku towarowego.

Kancelarie prawnicze pomagają przygotowywać takie wezwania.