Własność intelektualna – czym jest i dlaczego warto ją chronić?

Własność intelektualna to rodzaj własności, której przedmiot obejmuje niematerialne wytwory ludzkiego umysłu, takie jak wynalazki, projekty i dzieła artystyczne. Zazwyczaj uważa się, że każda oryginalna twórczość, która ma wartość handlową jest własnością intelektualną. Czym jest i dlaczego warto ją chronić? Ochrona naszej pracy twórczej może przynieść nam spore korzyści finansowe. Ochrona własności intelektualnej pozwala nam również zabezpieczyć się w sytuacji, gdy ktoś będzie chciał naruszyć nasze prawa autorskie.
czym jest własność intelektualna

Co to jest własność intelektualna?

Własność intelektualna to kategoria dóbr, która obejmuje niematerialne wytwory ludzkiego intelektu. Jest ona uregulowana prawnie przepisami prawa autorskiego, a także własności przemysłowej. Pojęcie odnosi się nie tylko do artystycznych rezultatów działalności człowieka. Prawo własności intelektualnej ma również odniesienie do nauki oraz technologii. Prawo pozwala chronić prawa do dzieł, a także czerpać z nich korzyści majątkowe, a także osobiste.

Rodzaje własności intelektualnej

Do rodzajów własności intelektualnej najczęściej zaliczamy:

  • znak towarowy – oznaczenie umożliwiające identyfikację towaru lub usługi przez konsumenta. Ochrona własności intelektualnej polega na odpowiedniej kombinacji słów liter i symboli. Ochronę można uzyskać poprzez zgłoszenie go w Urzędzie Patentowym RP
  • utwór – jest to przejaw każdej możliwej działalności twórczej o charakterze indywidualnym. Może to być obraz, piosenka, zdjęcie, a także wiersz. Jest to przedmiot ochrony, który podlega ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  • patent – prawo udzielone zwykle na 20 lat. Może to być produkt lub proces, który stanowi nowe (innowacyjne) rozwiązanie pewnego problemu. Na wynalazek (patent) może być udzielana licencja, najczęściej płatna.
  • wzór przemysłowy – ozdobny element, który dodaje estetyki towarowi. Bardzo często jest to etykieta lub opakowanie danego towaru.
  • wzór użytkowy – rozwiązania, które zawierają techniczny charakter, dotyczy to budowy lub kształtu danego towaru. Musi być on nowym wytworem człowieka.

Dlaczego warto chronić własność intelektualną?

Istnieje kilka powodów, dla których własność intelektualna powinna być chroniona. Po pierwsze, stanowi ona zachętę dla ludzi do tworzenia nowych, innowacyjnych produktów i pomysłów. Jeśli ludzie wiedzą, że mogą zarobić na swoich dziełach, są bardziej skłonni zainwestować czas i wysiłek w ich rozwój. Po drugie, ochrona własności intelektualnej pomaga zagwarantować, że pomysły nie zostaną skradzione lub skopiowane bez zezwolenia. Pozwala to twórcom zachować kontrolę nad swoją pracą i zapobiega nieuczciwemu czerpaniu zysków z ich wysiłków przez innych. Wszelkie spory sądowe są wtedy wygrywane o wiele łatwiej, a prawo własności przemysłowej pozwala zabezpieczyć twórców przed nieuprawnionym korzystaniem z ich dzieł przez inne podmioty.