Wymogi uzyskania koncesji OPC

Rozpoczęcie działalności w branży paliwowej nie należy do najłatwiejszych. Na samym początku należy posiadać odpowiedni kapitał (dysponować środkami finansowymi), dzięki którym będzie możliwe otrzymanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Taki wniosek składa się do Urzędu Regulacji Energetycznych, a Prezes URE wydaje pozytywną lub negatywną decyzję. Sam proces nie należy do najłatwiejszych, dlatego warto zgłosić się do doświadczonych specjalistów, którzy pomogą w przygotowaniu dokumentacji i będą reprezentować firmę. Jakie są wymogi uzyskania koncesji OPC? Jak długo trzeba czekać na odpowiedź URE?
koncesja OPC warunki

Czym jest koncesja na obrót paliwami ciekłymi?

Koncesja OPC to licencja, która pozwala na obrót paliwami ciekłymi. Tylko dzięki posiadaniu tej koncesji, przedsiębiorcy mogą w pełni legalnie kupować i sprzedawać produkty naftowe. Paliwa ciekłe to m. in: półprodukty rafineryjne, gaz płynny (LPG), benzyny ciężkie, silnikowe i lotnicze, a także oleje napędowe. Koncesja na obrót paliwami ciekłymi (OPC) jest wydawana przez Urząd Regulacji Energetycznych i jest wymagana do prowadzenia działalności gospodarczej w przemyśle naftowym.

Dlaczego warto starać się o uzyskanie koncesji obrotów paliwami ciekłymi?

Istnieje wiele powodów, dla których warto ubiegać się o uzyskanie koncesji OPC. Pozwala ona na prowadzenie działalności gospodarczej, która świadczy określone rodzaje profesjonalnych usług. Po pierwsze, jest to wymóg prawny, bez którego nie możesz sprzedawać paliwa w Polsce. Po drugie, stanowi gwarancję, że prowadzisz legalną działalność. Po trzecie, chroni ona konsumentów, gwarantując, że tylko koncesjonowani przedsiębiorcy mogą sprzedawać paliwa ciekłe. Wreszcie, pomaga zapewnić jakość produktu poprzez ustanowienie standardów dla branży.

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać koncesję OPC?

Warunki, które należy spełnić, aby uzyskać koncesję OPC zostały określone w ustawie o Prawie Energetycznym. Wnioskodawca powinien:

  • mieć miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego EU, Szwajcarii, państwa członkowskiego EFTA lub Turcji,
  • posiadać środki finansowe oraz techniczne, które pozwolą prowadzić działalność związaną z obrotem paliwami ciekłymi,
  • nie być dłużnikiem Skarbu Państwa.

URE (Urząd Regulacji Energetyki) może odmówić wydania koncesji, gdy wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT, był skazany za przestępstwo związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, cofnięto mu koncesję w ciągu ostatnich 3 lat lub wykreślono go
z rejestru działalności reglamentowanej.

Czas i koszt uzyskania koncesji OPC

Urząd Regulacji Energetyki ma całkiem sporo czasu na odpowiedź co do uzyskania zgody. Jaki jest czas i koszt uzyskania koncesji OPC? Średni czas wydania decyzji to od 2 do 6 miesięcy (od złożenia wniosku). Proces ten może przyspieszyć dobrze skonstruowany wniosek. Podczas postępowania konieczne może być uzupełnienie poszczególnych dokumentów lub reprezentowanie firmy w urzędzie. Jeśli sprawa jest dość skomplikowana, powinniśmy uzbroić się w cierpliwość. Urzędowa stawka (opłata skarbowa) za złożenie wniosku o przyznanie koncesji OPC to 616 złotych.