Zgłoszenie patentowe – o czym warto pamiętać?

Najczęstszym rozwiązaniem przy zgłoszeniu patentowym jest skorzystanie ze wsparcia profesjonalnej kancelarii patentowej. Eksperci z dziedziny prawa własności przemysłowej pomogą sprawdzić, czy konkretne dobro intelektualne ma szanse na zarejestrowanie. W ten sposób unika się kosztownych i czasochłonnych działań, które z góry byłyby skazane na porażkę. Można też skorzystać z zamieszczonej na stronie Urzędu Patentowego wyszukiwarki. W przypadku wynalazków i wzorów użytkowych płaci się jednorazowo 550 zł, przy zgłoszeniu znaku towarowego 450 zł za jedną klasę towarową. Zgłoszenie wzoru przemysłowego to koszt 300 zł, topografii układu scalonego - 250 zł, a oznaczenia geograficznego - 300 zł. Ochrona znaku towarowego nie jest bezterminowa - trwa 10 lat od momentu zgłoszenia.
zgłoszenie patentowe

Zarejestrowanie wynalazku czy znaku towarowego w Urzędzie Patentowym to najskuteczniejszy sposób na ochronę przed nieuczciwą konkurencją i bezprawnym wykorzystywaniem Twoich dóbr intelektualnych przez osoby trzecie. Procedura zgłoszeniowa jest stosunkowo skomplikowana i wiąże się z koniecznością uiszczenia konkretnych opłat. Co warto wiedzieć?

SPRAWDŹ, CZY NA PEWNO MOŻESZ DOKONAĆ ZGŁOSZENIA

Wielu przedsiębiorców zapomina o tym, by przed rozpoczęciem procedury zgłoszeniowej sprawdzić, czy ich znak towarowy lub inne dobro intelektualne nie narusza praw innych podmiotów. Tymczasem rejestracja wiąże się z konkretnymi kosztami oraz czasem poświęconym na przygotowanie dokumentacji i załatwianie formalności. Dlatego rozpoczynanie jej bez oszacowania szans powodzenia jest poważnym błędem, który może Cię sporo kosztować.

Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie ze wsparcia profesjonalnej kancelarii patentowej. Eksperci z dziedziny prawa własności przemysłowej pomogą w sprawdzeniu, czy konkretne dobro intelektualne ma szanse na zarejestrowanie. W ten sposób unikniesz kosztownych i czasochłonnych działań, które z góry byłyby skazane na porażkę. Możesz też skorzystać samodzielnie z zamieszczonej na stronie Urzędu Patentowego Wyszukiwarki Przedmiotów Chronionych.

ZGŁOSZENIE ZNAKU TOWAROWEGO CZY WYNALAZKU KOSZTUJE

Planując rozpoczęcie procedury zgłoszeniowej, musisz przygotować się na związane z nią koszty. Opłaty zgłoszeniowe są różne i zależą od wielu czynników. Kluczowa jest kategoria zgłaszanego dobra intelektualnego. W przypadku wynalazków i wzorów użytkowych zapłacisz jednorazowo 550 zł, przy zgłoszeniu znaku towarowego 450 zł za jedną klasę towarową. Zgłoszenie wzoru przemysłowego to koszt w wysokości 300 zł, topografii układu scalonego — 250 zł, a oznaczenia geograficznego — 300 zł. Musisz liczyć się również z ewentualnością wystąpienia różnych dodatkowych opłat. Mogą one wiązać się ze sporządzeniem długiego wniosku zgłoszeniowego (dopłaty za każdą stronę powyżej 20-stu), złożeniem wniosku o dokonanie ogłoszenia we wcześniejszym terminie bądź sporządzeniem dowodu zgłoszenia wniosku.

OCHRONA NIE JEST BEZTERMINOWA

Należy pamiętać, że ochrona prawna dóbr intelektualnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej jest terminowa (wyjątkiem są oznaczenia geograficzne). Oznacza to, że musisz pamiętać o przedłużeniu ochrony w odpowiednim terminie, co wiąże się z koniecznością uiszczenia kolejnej opłaty. W przeciwnym razie Twoje prawa mogą wygasnąć, a dobra przestaną być chronione. Warto zdecydować się na wsparcie kancelarii patentowej, która pilnować będzie wszystkich terminów i dopilnuje, by płatności za przedłużenie zostały opłacone na czas, a prawo do ochrony nie wygasło.