Znaczek TM. Co oznacza i czym różni się od symbolu R w kółku (®)?

Wiele osób nie potrafi prawidłowo wskazać, czym różni się znaczek TM od symbolu R w kółku. Niektórzy nawet stosują to oznaczenie zamiennie, co może wprowadzić w błąd. TM to skrót od angielskiego słowa trademark - znak towarowy. Krótko mówiąc, TM jest oznaczeniem, które sygnalizuje komercyjne używanie na rynku. Najczęściej jest to nazwa firmy i jej logotyp. Znak ten nie oznacza jednak, że taka nazwa marki, czy jej logo zostało zarejestrowane w Urzędzie Patentowym. W odróżnieniu od symbolu ®, które jest jasnym znakiem, że taki symbol został zarejestrowany i właściciel ma do niego pełne prawo. Symbole znaków towarowych, które są unikalne, nie mogą być zastępowane przez inne symbole. Właściciel znaku towarowego może wyrazić zgodę na używanie jego symbolu do oznaczenia produktów lub usług.
Znaczek TM Co oznacza

Co oznacza znaczek TM?

Znak TM oznacza znak towarowy, który jest komercyjnie używany na rynku. Taki znaczek najczęściej możemy zobaczyć przy nazwie lub logo firmy. Należy jednak pamiętać, że nie oznacza to rejestracji w Urzędzie Patentowym. Oficjalnie prawo nie reguluje tej kwestii. Przyjęło się, że przedsiębiorcy wstawiają ten symbol obok logotypu swojej marki, ponieważ wygląda to profesjonalnie. Postawienie znaczka TM przy logo firmy nie oznacza, że została złożona rejestracja tego logotypu, ale jest to możliwe. Takie informacje należy sprawdzić w Urzędzie Patentowym. Jeśli chcemy umieścić przy swoim logo znaczek TM, to nie musimy tego nigdzie zgłaszać. Nie znajdziemy również takich logotypów w żadnych rejestrach.

Czy warto umieszczać znaczek TM przy logo firmy?

Wiele osób zastanawia się, czy warto umieszczać znaczek TM przy logo firmy. Odpowiedź w tym przypadku jest twierdząca. Jest to dobra praktyka, ponieważ jest to informacja, że dane logo uznajemy za swoją markę i używamy go do komercyjnego oznaczenia towarów lub usług. Taki znaczek umieszczony przy logo jest również informacją dla konkurencji, że dany symbol jest niezarejestrowanym znakiem towarowym. Jest to istotna informacja, ponieważ pomimo braku zastrzeżenia swojej marki w Urzędzie Patentowym jesteśmy w minimalnym stopniu chronieni przez prawo. Jeśli dojdzie do sporu, w którym będziemy zmuszeni udowodnić, że komercyjnie posługiwaliśmy się wcześniej daną nazwą, to znak TM może w tym pomóc. Dodatkową korzyścią wynikającą z użycia znaku TM jest wykazywanie, że znak towarowy nabył wtórnej zdolności odróżniającej. Jest to wyjątkowa sytuacja w przypadku nazwy opisowej. Takie nazwy zwykle nie mogą być chronione, ale w wyniku zdobycia dużej popularności ludzie zaczynają kojarzyć je z określoną marką. Przykładem może być marka eObuwie, dzięki dużym środkom przeznaczonym na promocję, klienci zaczęli kojarzyć nazwę z danym przedsiębiorstwem. Marka eObuwie została zarejestrowana jako unijny znak towarowy.

Co daje rejestracja znaku towarowego?

Spora liczba osób zastanawia się, czy warto zająć się ochroną znaku towarowego. Jest to jak najbardziej dobra decyzja, ponieważ firma, która zdecyduje się na zgłoszenie znaku towarowego, dostaje wyłączne prawo do używania tego znaku. Dzięki temu możemy umieszczać swoje nazwy i logo na produktach i opakowaniach. Następnie możemy wprowadzić je do obrotu pod własnym znakiem towarowym. Prawna ochrona marki służy do stania się realnym według przepisów prawa właścicielem swojej marki. Kolejną korzyścią jest to, że przysługuje nam prawo do udzielania odpłatnej licencji na posługiwanie się naszym znakiem. Jeżeli ktoś będzie starał się podrobić naszą nazwę lub logotyp to możemy złożyć sprzeciw. Mamy wtedy prawo do złożenia wniosku o naruszenie praw autorskich.

Czym różni się symbol TM od R w kółku?

Najważniejszą różnicą symbolu TM od R w kółku jest to, że TM oznacza znak towarowy, który niekoniecznie został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym. Znak R w kółko jest oznaczeniem ochrony praw do tego symbolu. Używanie znaku TM nie wiąże się ze szczególnymi uprawnieniami i nie jest to regulowane przez prawo. Każdy z nas może przy swoim logotypie czy nazwie firmy może umieścić taki znaczek. W takim przypadku nasze symbole, które oznaczyliśmy takim znakiem, są chronione na zasadach ogólnych, tak jak wszystkie inne oznaczenia firm. Oznaczenie logotypu lub nazwy symbolem ® oznacza zastrzeżenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Jeżeli chcemy korzystać z takiego oznaczenia, konieczne jest złożenie wniosku o zarejestrowanie do Urzędu Patentowego. Taki organ wydaje decyzję o ochronie marki, a znak zostaje wpisany do rejestru znaków towarowych. Należy pamiętać, że jeżeli korzystamy ze znaku ochronnego bez wydania decyzji przez Urząd Patentowy, jesteśmy narażeni na karę grzywny. Umieszczenie symbolu R w kółku bez rejestracji jest nielegalne.