Znak towarowy, a słowno graficzny

Znak słowny jest najpopularniejszą formą znaku towarowego w Polsce. Jak wynika z samej nazwy, forma ta chroni tylko i wyłącznie warstwę tekstową nazwy. Rozmiar czcionki lub układ liter nie podlegają ochronie. Udana rejestracja takiego znaku niesie ze sobą szereg korzyści. Natomiast znak słowno-graficzny łączy w sobie formy zarówno graficzne, jak i słowne. Chroni on słowo, ale tylko w konkretnym układzie graficznym. Jest łatwiejszy do zarejestrowania, bo połączenie słowa z grafiką jest dużo bardziej charakterystyczne i ma większa zdolność odróżniającą. Dzięki uzyskaniu znaku towarowego będziemy mogli w skuteczny sposób egzekwować zaprzestanie korzystania z podobnego znaku przez podmiot konkurencyjny.
znak słowno graficzny

Jaka jest różnica w ochronie między zastrzeżeniem znaku słownego i słowno-graficznego? Którą formę wybrać?

Wraz z rozwojem biznesu, przedsiębiorca zaczyna myśleć o tym, jak najlepiej zabezpieczyć swoją markę przed działaniami konkurencji. Jednym ze sposobów może być zgłoszenie logotypu firmy jako znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Dwoma najpopularniejszymi formami znaków są znaki słowne oraz słowno-graficzne. Czym się od siebie różnią? Na którą formę warto się zdecydować? Na te pytania odpowie poniższym wpis.

Nie da się jednoznacznie stwierdzić, która forma znaku towarowego jest najlepsza. Każda z nich ma swoje wady i zalety, a decyzja o wyborze właściwej formy powinna być przemyślana dostosowana do okoliczności. Znaki towarowe to nie tylko nazwy czy loga. Mogą przybrać, co do zasady, dowolną formę, jeżeli stanowią oznaczenie w jasny sposób odróżniające towary jednego przedsiębiorstwa od drugiego. Podstawą prawną, która o tym mówi jest artykuł 120 ustawy o prawie własności przemysłowej, który mówi, że:

1. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.
2. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Znak Słowny jest najpopularniejszą formą znaku towarowego w Polsce. Jak wynika z nazwy, forma ta chroni tylko warstwę tekstową nazwy. Rozmiar czcionki czy układ liter nie podlegają ochronie. Udana rejestracja takiego znaku niesie ze sobą szereg korzyści.

Po pierwsze, od momentu rejestracji żaden z konkurencyjnych przedsiębiorców  nie będzie mógł używać takiej samej, a nawet podobnej nazwy do naszej.

Przykład:

Kilkanaście lat temu powstała firmę spożywczą, która dostarcza produkty do dużych hurtowni i jest cenioną marką. Właściciel zarejestrował znak towarowy “SkyRocket Foods”. Powstaje nowa, konkurencyjna marka o nazwie “SkyRock Foods”, która wprowadza klientów w błąd i chce zbudować swoją pozycję na świadomości istniejącej już marki. Dzięki rejestracji znaku towarowego przedsiębiorca jest w stanie skutecznie egzekwować zmianę nazwy u konkurencji w związku z naruszeniem znaku towarowego. 

Ponadto, ochronie podlegają związane ze znakiem elementy czy działania tj. akcje promocyjne czy domeny internetowe. W sporze sądowym dużo łatwiej będzie uprawdopodobnić, że przedsiębiorca padł ofiarą szantażu domenowego, a co za tym idzie odzyskać nasz adres www. Co więcej, w zasadzie tylko rejestracja nazwy firmy jako słownego znaku towarowego daje wyłączne prawo do korzystania z domeny internetowej o tej samej nazwie.

Znak słowno-graficzny łączy w sobie formy graficzne i słowne. Chroni on słowo, ale tylko w konkretnym układzie graficznym. Jest on łatwiejszy do zarejestrowania, bo połączenie słowa z grafiką jest dużo bardziej charakterystyczne i ma większa zdolność odróżniającą. Dzięki uzyskaniu znaku towarowego będziemy mogli w skuteczny sposób egzekwować zaprzestanie korzystania z podobnego znaku przez podmiot konkurencyjny.

Przykład:

Naruszenie słowno-graficznego znaku towarowego w idealny sposób obrazuje przykład z Zakopanego. Jedna z tamtejszych restauracji zastosowała kolory i nazwę łudząco podobne do sieci amerykańskich restauracji fast-food – KFC. 

pastedGraphic.png

Źródło: Wprost.pl

Znak słowno-graficzny ma swoje wady. Nazwa jest chroniona tylko wtedy, gdy jest użyta w zastrzeżonym układzie graficznym. Jeżeli konkurent użyje tylko podobnej nazwy, ale w innej szacie graficznej, to dużo trudniej będzie walczyć o swoje prawa. Sytuacja komplikuje się również, gdy pojawi się chęć odświeżenia projektu graficznego. Modyfikacja logotypu sprawia, że ochrona znaku słowno graficznego przestaje obowiązywać i należy go zgłosić na nowo.

Zatem, na którą formę znaku warto się zdecydować? Przed wyborem zawsze należy przeprowadzić odpowiednią analizę. Jeżeli nazwa naszej marki jest ogólna i mało charakterystyczna, to są małe szanse, że uda się zarejestrować znak słowny (Przykład: “Kancelaria Prawna”). W takim przypadku możliwe będzie jedynie uzyskanie prawa ochronnego tylko na znak słowno – graficzny, który chroni nazwę przedsiębiorcy tylko w jej ujęciu graficznym. Jeżeli jednak nazwa przedsiębiorcy ma charakter fantazyjny w stosunku do towarów, które ma oznaczać (np. “ascd” dla sprzedaży produktów spożywczych), należy zastrzec zarówno znak słowny jak i słowno – graficzny. Tylko wtedy uzyska się pełną ochronę swojej marki, zarówno w jej warstwie słownej, jak i graficznej.  Część przedsiębiorców chce się odpowiednio zabezpieczyć i decyduje się na rejestrację obu znaków, natomiast trzeba wtedy wziąć pod uwagę relatywnie wysokie koszty administracyjne.  W tym celu należy złożyć we właściwym Urzędzie Patentowym dwa oddzielne podania o udzielenie prawa ochronnego na znak słowny i znak słowno – graficzny. Od obu tych podań należy także uiścić dwie opłaty urzędowe za zgłoszenie znaków, a następnie dwie opłaty za 10 – letni okres ich ochrony.